Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag. Nærare omtale av «Offisielt fra statsråd», mellom anna kva for saker som publiserast, er gitt i retningslinjene «Om Kongen Statsråd» punkt 11.8.


Viser 1-20 av 1228 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 27. januar 2023

  27.01.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Bærekraft og sikker luftfart» ble lagt fram. Det ble også oppnevnt et utvalg som skal utrede spørsmål om utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i lys av nye utviklingstrekk.

 • Offisielt frå statsrådet 13. januar 2023

  13.01.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven.

 • Offisielt fra statsråd 20. desember 2022

  20.12.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt at 17 millioner kroner av overskuddet til Norsk Tipping for 2021, og en tilføyelse på 8 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementet, skal gå til tiltak mot spillproblemer.

 • Offisielt frå statsrådet 16. desember 2022

  16.12.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag om endringar i tvisteloven.

 • Offisielt fra statsråd 9. desember 2022

  09.12.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 2. desember 2022

  02.12.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i politiloven og politiregisterloven.

 • Offisielt fra statsråd 25. november 2022

  25.11.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram flere proposisjoner om endringer i statsbudsjettet for 2022.

 • Offisielt frå statsrådet 18. november 2022

  18.11.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag om endringar i arbeidsmiljøloven.

 • Offisielt fra statsråd 11. november 2022

  11.11.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt at områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvurderes for etablering av havbruk til havs.

 • Offisielt frå statsrådet 10. november 2022

  10.11.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram ein tilleggsproposisjon til forslaget til statsbudsjett for 2023.

 • Offisielt fra statsråd 4. november 2022

  04.11.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Menneskerettar for personer med utviklingshemming - det handlar om å bli høyrt og sett» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 28. oktober 2022

  28.10.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnt eit utval som skal greie ut behovet for screening av økonomisk aktivitet mot verksemder som ikkje er underlagt sikkerheitslova.

 • Offisielt fra statsråd 21. oktober 2022

  21.10.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap - Statens direkte eierskap i selskaper" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 14. oktober 2022

  14.10.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag ble det fastsett forskrift om fredning av Henningsvær kulturmiljø i Vågan kommune i Nordland.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2023

  06.10.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 23. september og 30. september 2022 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2023.

 • Offisielt frå statsrådet 30. september 2022

  30.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i vergemålsloven.

 • Offisielt fra statsråd 23. september 2022

  23.09.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trer i kraft 1. januar 2023.

 • Offisielt frå statsrådet 16. september 2022

  16.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Kongen i statsråd har i dag vedteke ta inn i EØS-avtala eit direktiv om bruk av digitale verktøy og prosessar innan selskapsrett. Saka forutsett samtykke frå Stortinget.

 • Offisielt fra statsråd 9. september 2022

  09.09.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt samiske navn på Røros kommune og Trondheim kommune.

 • Offisielt frå statsrådet 2. september 2022

  02.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram ei melding til Stortinget med årsrapportane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2021.