Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 1-20 av 1147 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 11. mai 2021

  11.05.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2021 og kommuneproposisjonen for 2022 lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 7. mai 2021

  07.05.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det vedteke at tildelingar av overskotet til Norsk Tipping AS for 2020 skal delast ut til formål innan kultur, idrett, helse og rehabilitering.

 • Offisielt fra statsråd 30. april 2021

  30.04.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag til Lov om Norges kontinentalsokkel.

 • Offisielt frå statsrådet 23. april 2021

  23.04.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart "Finansmarkedsmeldingen 2021" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 16. april 2021

  16.04.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om endringer i klimamålene for 2030 og 2050.

 • Offisielt frå statsrådet 9. april 2021

  09.04.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart mellom anna stortingsmeldinga "Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 26. mars 2021

  26.03.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Likeverdsreformen - et samfunn med bruk for alle" og "Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden" lagt frem.

 • Offisielt frå statsrådet 19. mars 2021

  19.03.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Nasjonal transportplan 2022-2033" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 12. mars 2021

  12.03.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag la regjeringen fram forslag om en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner.

 • Offisielt frå statsrådet 5. mars 2021

  05.03.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på kvinnehelse og helse i eit kjønnsperspektiv.

 • Offisielt fra statsråd 19. februar 2021

  19.02.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven i forbindelse med regjeringens forslag til rusreform.

 • Offisielt frå statsrådet 12. februar 2021

  12.02.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Perspektivmeldingen 2021" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 5. februar 2021

  05.02.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå årsakene til skredet i Gjerdrum og arbeidet med forebygging av kvikkleirskred.

 • Offisielt frå statsrådet 29. januar 2021

  29.01.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja forslag om endringar i statsbudsjettet som følgje av økonomiske tiltak i samband med koronapandemien.

 • Offisielt fra statsråd 22. januar 2021

  22.01.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om endringer i skadeserstatningsloven.

 • Offisielt frå statsrådet 15. januar 2021

  15.01.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det fremja forslag om endringar i økonomiske tiltak i møte med pandemien.

 • Offisielt fra statsråd 8. januar 2021

  08.01.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 21. desember 2020

  21.12.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden trer i kraft 1. januar 2021. Fra samme dato opprettes Dagligvaretilsynet.

 • Offisielt frå statsrådet 18. desember 2020

  18.12.2020 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Nasjonale minoriteter i Norge - En helhetlig politikk" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 11. desember 2020

  11.12.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.