Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 1-20 av 1214 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2023

  06.10.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 23. september og 30. september 2022 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2023.

 • Offisielt frå statsrådet 30. september 2022

  30.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i vergemålsloven.

 • Offisielt fra statsråd 23. september 2022

  23.09.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trer i kraft 1. januar 2023.

 • Offisielt frå statsrådet 16. september 2022

  16.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Kongen i statsråd har i dag vedteke ta inn i EØS-avtala eit direktiv om bruk av digitale verktøy og prosessar innan selskapsrett. Saka forutsett samtykke frå Stortinget.

 • Offisielt fra statsråd 9. september 2022

  09.09.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt samiske navn på Røros kommune og Trondheim kommune.

 • Offisielt frå statsrådet 2. september 2022

  02.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram ei melding til Stortinget med årsrapportane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2021.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2022

  26.08.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer.

 • Offisielt frå statsrådet 12. august 2022

  12.08.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnd ei ekspertgruppe om barn i fattige familiar. Ekspertgruppa skal mellom anna sjå på korleis den offentlege innsatsen bør prioriterast, både for å styrkje oppvekstvilkåra til barn som veks opp i fattige familiar på

 • Offisielt fra statsråd 22. juni 2022

  22.06.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal vurdere organisering og innhold i barnevernet sitt institusjonstilbud.

 • Offisielt frå statsrådet 17. juni 2022

  17.06.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i arbeidsmiljøloven om styrking av retten til heiltid.

 • Offisielt fra statsråd 10. juni 2022

  10.06.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt en ekstremismekommisjon som skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

 • Offisielt frå statsrådet 3. juni 2022

  03.06.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i reglar om handtering av overvatn i byggjesaker.

 • Offisielt fra statsråd 23. mai 2022

  23.05.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om samtykke til godkjenning av Finlands og Sveriges tiltredelse til Nato-traktaten av 1949. Det ble også lagt fram en proposisjon om jordbruksoppgjøret 2022.

 • Offisielt frå statsrådet 20. mai 2022

  20.05.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart direktør Hege Nilssen beskikka på åremål som direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for ein periode på seks år.

 • Offisielt fra statsråd 12. mai 2022

  12.05.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen for 2023 lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 6. mai 2022

  06.05.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal gjere ei utgreiing om erfaringane med EØS-avtalen og andre relevante avtalar med EU (EØS-samarbeidet) dei siste ti år.

 • Offisielt fra statsråd 29. april 2022

  29.04.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina.

 • Offisielt frå statsrådet 22. april 2022

  22.04.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag ble valdagen for kommunestyrevalet og fylkestingsvalet i 2023 fastsett til måndag 11. september 2023.

 • Offisielt fra statsråd 12. april 2022

  12.04.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 8. april 2022

  08.04.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart tilleggsmeldinga til stortingsmeldinga "Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser" lagt fram.