Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium skjer det i Kongen i statsråd, som er det same som statsrådet, under leiing av Kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. På denne nettsida står ein kort omtale av enkelte av avgjerdene som er behandla i statsrådsmøtet same dag. Nærare omtale av «Offisielt fra statsråd», mellom anna kva for saker som publiserast, er gitt i retningslinjene «Om Kongen Statsråd» punkt 11.8.


 • Offisielt fra statsråd 12. april 2024

  12.04.2024 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag til lov om Statens fond i Tromsø.

 • Offisielt frå statsrådet 5. april 2024

  05.04.2024 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren.

 • Offisielt fra statsråd 22. mars 2024

  22.03.2024 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingene "Nasjonal transportplan 2025-2036" og "Brann- og redningsvesenet: Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 15. mars 2024

  15.03.2024 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldingane "Bustadmeldinga" og "Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 8. mars 2024

  08.03.2024 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg om kvinners arbeidshelse.

 • Offisielt frå statsrådet 1. mars 2024

  01.03.2024 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 - Vår felles helsetjeneste" lagt fram.

 • Offisielt fra statsråd 16. februar 2024

  16.02.2024 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt samiske navn på Levanger, Gratangen, Sørfold og Rana kommuner.

 • Offisielt frå statsrådet 9. februar

  09.02.2024 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om innkjøp av luftvern.

 • Offisielt fra statsråd 2. februar 2024

  02.02.2024 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Nansen-programmet for Ukraina" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 26. januar 2024

  26.01.2024 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i kontantstøtteloven og folketrygdloven.

 • Offisielt fra statsråd 23. januar 2024

  23.01.2024 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

 • Offisielt frå statsrådet 12. januar 2024

  12.01.2024 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Folk, fisk og fellesskap - en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling» lagt fram. Det vart også lagt fram forslag om endringar i straffeloven.

 • Offisielt fra statsråd 20. desember 2023

  20.12.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt endringer i departementsstrukturen. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet blir opprettet med virkning fra 1. januar 2024.

 • Offisielt frå statsrådet 15. desember 2023

  15.12.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil" lagt fram. Det vart også vedteke tildelingar av Medaljen for edel dåd for redningsinnsats ved hendelsen i Oslo 25. juni 2022.

 • Offisielt fra statsråd 8. desember 2023

  08.12.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven.

 • Offisielt frå statsrådet 1. desember 2023

  01.12.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ny saldering av statsbudsjettet for 2023.

 • Offisielt fra statsråd 24. november 2023

  24.11.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "En motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig i Europa" lagt fram.

 • Offisielt frå statsråd 17. november 2023

  17.11.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i skattereglane for barnepensjon.

 • Offisielt fra statsråd 10. november 2023

  10.11.2023 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt forskrifter om vern av Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde.

 • Offisielt frå statsrådet 3. november 2023

  03.11.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i lov om registrering av regjeringsmedlemmars verv og økonomiske interesser.

 • Side 1 av 64
 • Side 1 av 64