Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 1-20 av 1223 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 2. desember 2022

  02.12.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i politiloven og politiregisterloven.

 • Offisielt fra statsråd 25. november 2022

  25.11.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram flere proposisjoner om endringer i statsbudsjettet for 2022.

 • Offisielt frå statsrådet 18. november 2022

  18.11.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram eit forslag om endringar i arbeidsmiljøloven.

 • Offisielt fra statsråd 11. november 2022

  11.11.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det vedtatt at områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvurderes for etablering av havbruk til havs.

 • Offisielt frå statsrådet 10. november 2022

  10.11.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram ein tilleggsproposisjon til forslaget til statsbudsjett for 2023.

 • Offisielt fra statsråd 4. november 2022

  04.11.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Menneskerettar for personer med utviklingshemming - det handlar om å bli høyrt og sett» lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 28. oktober 2022

  28.10.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det oppnemnt eit utval som skal greie ut behovet for screening av økonomisk aktivitet mot verksemder som ikkje er underlagt sikkerheitslova.

 • Offisielt fra statsråd 21. oktober 2022

  21.10.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap - Statens direkte eierskap i selskaper" lagt fram.

 • Offisielt frå statsrådet 14. oktober 2022

  14.10.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag ble det fastsett forskrift om fredning av Henningsvær kulturmiljø i Vågan kommune i Nordland.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2023

  06.10.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 23. september og 30. september 2022 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2023.

 • Offisielt frå statsrådet 30. september 2022

  30.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i vergemålsloven.

 • Offisielt fra statsråd 23. september 2022

  23.09.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trer i kraft 1. januar 2023.

 • Offisielt frå statsrådet 16. september 2022

  16.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Kongen i statsråd har i dag vedteke ta inn i EØS-avtala eit direktiv om bruk av digitale verktøy og prosessar innan selskapsrett. Saka forutsett samtykke frå Stortinget.

 • Offisielt fra statsråd 9. september 2022

  09.09.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det fastsatt samiske navn på Røros kommune og Trondheim kommune.

 • Offisielt frå statsrådet 2. september 2022

  02.09.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det lagt fram ei melding til Stortinget med årsrapportane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2021.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2022

  26.08.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer.

 • Offisielt frå statsrådet 12. august 2022

  12.08.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnd ei ekspertgruppe om barn i fattige familiar. Ekspertgruppa skal mellom anna sjå på korleis den offentlege innsatsen bør prioriterast, både for å styrkje oppvekstvilkåra til barn som veks opp i fattige familiar på

 • Offisielt fra statsråd 22. juni 2022

  22.06.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag er det oppnevnt et utvalg som skal vurdere organisering og innhold i barnevernet sitt institusjonstilbud.

 • Offisielt frå statsrådet 17. juni 2022

  17.06.2022 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i arbeidsmiljøloven om styrking av retten til heiltid.

 • Offisielt fra statsråd 10. juni 2022

  10.06.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt en ekstremismekommisjon som skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.