Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 1-20 av 1174 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt frå statsrådet 30. november 2021

  30.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  Statsråd vart halde på Det kongelege slott 30. november 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 • Offisielt fra statsråd 29. november 2021

  29.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 29. november 2021. Følgende vedtak offentliggjøres.

 • Offisielt frå statsrådet 26. november 2021

  26.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram fleire proposisjonar om endringar i statsbudsjettet for 2021.

 • Offisielt fra statsråd 19. november 2021

  19.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble direktør Bjørn Erik Thon åremålsbeskikket som likestillings- og diskrimineringsombud for en periode på seks år.

 • Offisielt frå statsrådet 12. november 2021

  12.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det mellom anna fremja forslag om endringar i rettsgebyrlova.

 • Offisielt fra statsråd 8. november 2021

  08.11.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022. Det ble også lagt fram endringer i skatte, avgifts og tollforslagene for 2022.

 • Offisielt frå statsrådet 5. november 2021

  05.11.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart avdelingsdirektør Knut Smedsrud beskikka på åremål som sjef for Utrykningspolitiet for ein periode på seks år.

 • Offisielt fra statsråd 29. oktober 2021

  29.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven, om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien.

 • Offisielt frå statsrådet 22. oktober 2021

  22.10.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsråd i dag vart det fremja forslag om ekstra utbetaling av bustønad som hjelp til å dekkje høge straumutgifter.

 • Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

  14.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd kl. 12 i dag ble arbeids- og ansvarsdelingen i Jonas Gahr Støres regjering vedtatt og statssekretærer er utnevnt.

 • Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

  14.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsrådet kl. 10 i dag fikk Erna Solbergs regjering innvilget sin avskjedssøknad samtidig som Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt. Begge vedtakene gjelder fra kl. 12 i dag.

 • Offisielt fra statsråd 12. oktober 2021

  12.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Regjeringen har i statsråd i dag levert sin avskjedssøknad.

 • Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2022

  12.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Fra statsråd 24. september og 1. oktober 2021 offentliggjøres nå vedtak om forslag til statsbudsjett for 2022.

 • Offisielt fra statsråd 8. oktober 2021

  08.10.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan forenklingsarbeidet for næringslivet bør tas videre.

 • Offisielt frå statsrådet 1. oktober 2021

  01.10.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det mellom anna fremma forslag om ikraftsetjing av lov om verksemder si openheit og arbeid med grunnleggande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold (åpenhetsloven).

 • Offisielt fra statsråd 24. september 2021

  24.09.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram et forslag om forlengelse av midlertidige endringer for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger i møte med pandemien.

 • Offisielt frå statsrådet 20. september 2021

  20.09.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

 • Offisielt fra statsråd 17. september 2021

  17.09.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven).

 • Offisielt frå statsrådet 3. september 2021

  03.09.2021 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det oppnemnt eit lovutval som skal greie ut dei samla juridiske problemstillingane i saker som gjeld negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap, kjønnslemlesting og psykisk vald.

 • Offisielt fra statsråd 26. august 2021

  26.08.2021 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal se på reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner.