Offisielt fra statsråd 19. april 2024 (kl. 15.00)

I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 19. april 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor

Statsråd Ingvild Kjerkol gis avskjed i nåde.

Statsråd Jan Christian Vestre overtar styret av Helse- og omsorgsdepartementet.

Statsråd Cecilie Terese Myrseth overtar styret av Nærings- og fiskeridepartementet, med unntak av de saksområdene i departementet som ligger under fiskeri- og havministeren.

Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvarsfordelingen mellom statsrådene i Nærings- og fiskeridepartementet videreføres som fastsatt i kongelig resolusjon 14. oktober 2021 kl. 12.00.

Statssekretærene Karl Kristian Bekeng, Ellen Moen Rønning-Arnesen og Ole Henrik Krat Bjørkholt gis avskjed i nåde som statssekretærer for statsråd Ingvild Kjerkol.

Statssekretærene Karl Kristian Bekeng og Ellen Moen Rønning-Arnesen utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Jan Christian Vestre i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Tore Onshuus Sandvik gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings og fiskeridepartementet.

Fagpolitisk rådgiver Vegard Grøslie Wennesland utnevnes til statssekretær for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings og fiskeridepartementet.

Statssekretærene Kristina Sigurdsdottir Hansen og Even Tronstad Sagebakken gis avskjed i nåde som statssekretærer for statsråd Cecilie Terese Myrseth og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Marianne Sivertsen Næss i Nærings- og fiskeridepartementet.

Endringene ovenfor trer i kraft fra 19. april 2024 kl. 16.00.

Relatert: