Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Foto: wikipedia.org

Svar på spørsmål om Storbritannia og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om brexit.

Statsråd Frank Bakke-Jensen med daværende utenriksminister Bjørn Tore Godal som signerer EØS-avtalen. Foto: Ane H. Lunde

EØS-avtalen like viktig i dag

For 25 år siden koblet Norge seg på Europa. I dag er det stemmer som i fullt alvor mener at det er fornuftig å koble seg av igjen, skriver EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen i en artikkel i Dagens Næringsliv 29. april.

Avtalen ble signert av statssekretær Elsbeth Tronstad og Portugals minister for infrastruktur Pedro Marques i Lisboa 22. mai. Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD

Samarbeidsavtale om blå og grønn vekst med Portugal

Norge og Portugal har undertegnet en ny samarbeidsavtale gjennom EØS-midlene på over 900 millioner kroner. Av dette skal over 550 millioner (62 millioner euro) brukes på å styrke næringslivs-, forsknings- og klimasamarbeidet.

Flere saker om Europapolitikk

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2017

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 ble lansert 11. juni 2014.