Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Europaparlamentets bygning i Brussel. Foto: EU-delegasjonen

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

EU/EØS-området markert uten Storbritannia. Ill.: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 450 millioner mennesker.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Nordisk samarbeid

Norden er med 27 millioner innbyggere verdens 11. største økonomi, og blant de mest integrerte, innovative og konkurransedyktige. Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen.

Aktuelt nå

EØS-midlene: Norsk støtte til miljø og utvikling i Europa

06.10.2021: EØS-midlene er pengestøtte fra Norge til utvalgte EU-land for å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten skal  bidra til det grønne skiftet i EU.

Hvem mottar EØS-midler?

25.08.2021: Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.

Dokumenter

Arbeidsprogrammet for EU- og EØS-saker 2022–2023

Utviklingen i EU skaper nye og store muligheter for norsk næringsliv og norsk påvirkning. Dette arbeidsprogrammet for EU- og EØS-saker konkretiserer ambisjonene i Hurdalsplattformen og viser hvordan regjeringen vil fremme norske interesser i samarbeidet med EU i tiden fremover, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i programmets forord.

Oversikt over EØS-komiteens beslutninger i 2022

Her finner du en oversikt over de beslutningene som EØS-komiteen har fattet i 2022. Oversikten blir oppdaterte jevnlig - tilnærmet en gang i måneden.