Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Tidligere EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Tidligere statsråd Marit Berger Røsland

Halvårlig redegjørelse om viktige EØS- og EU-saker

- Tidevannet snur brått i dagens Europa. Samholdet, optimismen og kreativiteten i det europeiske samarbeidet er betydelig større enn for bare ett år siden. Det er bra, også for Norge, sa statsråd Marit Berger Røsland under sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EØS- og EU-saker.

'

Arbeidsliv og dataøkonomi på agendaen i EØS-rådet

Dataøkonomi, EØS-samarbeidet og arbeidsliv var viktige tema i det halvårige EØS-rådet i Brussel 14. november, hvor EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland deltok for første gang. EØS-rådet er EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU.

Foto: wikipedia.org

Svar på spørsmål om Storbritannia og brexit

Storbritannias beslutning om å melde seg ut av EU vil ha størst konsekvenser for Storbritannia, men også betydelige konsekvenser for EU-samarbeidet. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om brexit.

Alle saker om Europapolitikk

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2017

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 ble lansert 11. juni 2014.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.