Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Statsråd Vidar Helgesen

Norge i Europa

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU presenterer hovedprioriteringer i europapolitikken i perioden 2014 - 2017, og hvordan regjeringen vil jobbe for å få gjennomslag for våre interesser.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Fra kreftforskningsprosjektet mellom Universitetet i Wroclaw og Oslo Universitetssykehus. Foto: Christophe Vander Eecken

EØS-midlene: Årsrapport 2014-15

Norge bidrar til fremtidig vekst og utvikling i Europa gjennom EØS-midlene. Forsknings- og innovasjonssamarbeid utgjør en viktig del av de over 4000 prosjektene som finansieres, viser årsrapporten for EØS-midlene.

Strategien for EUs energiunion ble presentert 25. februar 2015. Foto: EUropean Union 2015

Nye initiativer under EUs energiunion

Europakommisjonen har lagt frem nye initiativer under EUs energiunion. Den såkalte ”sommerpakka” inneholder et forslag om ETS-reform, en melding om el-markedsdesign, en melding om sluttbrukermarkedet og et forslag til revisjon av direktivet om energimerking.

Norge og EU enige om EØS-midler og tollfrie fiskekvoter

Norge og EU er enige om nye norske bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Samtidig er norsk sjømatnæring sikret bedre adgang til EU-markedet.

Flere aktuelle saker om Europapolitikk

Dokumenter

Arbeidsprogram for norsk europapolitikk i 2015

Regjeringen legger vekt på tydelige prioriteringer i europapolitikken. I arbeidsprogrammet fokuseres det på konkrete områder av felles interesse for Norge og EU.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål, sa statsråd Vidar Helgesen da han lanserte regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017.