Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Statsminister Erna Solberg og Donald Tusk, presidenten for Det europeiske råd.

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Ine Eriksen Søreide

Innlegg i Stortingets europautvalg 23. mars

19.03.2018: På møtet i Stortingets europautvalg 19. mars tok utenriksministeren spesielt opp Norges innsats på Vest-Balkan, forhandlingene om innretningen på de nye EØS-midlene som nå er inne i sluttfasen, brexit og handelspolitikk i forbindelse med at USAs president har varslet ekstra tollsatser på stål og aluminium.

Statssekretæren i møte med regionkontorer

Fikk innspill til arbeidet med regjeringens EU-strategi

29.01.2018: Regjeringen har startet arbeidet med å utarbeide en ny strategi for samarbeidet med EU for perioden frem til 2021, og statssekretær Audun Halvorsen har møtt norske regionkontorer, KS, næringslivsaktører og kunnskapsmiljøet i Brussel for å få innspill til dette arbeidet.

Lansering av fond for regionalt samarbeid

146 millioner til regionalt samarbeid i Europa

24.01.2018: Norge og de øvrige EØS-landene stiller 146 millioner kroner til disposisjon for å fremme samarbeid på tvers av landegrensene i Europa. - Mange av de økonomiske og sosiale utfordringene vi møter i Europa i dag forholder seg ikke til landegrenser, sier utenriksministeren i forbindelse med lansering av midlene.

Alle saker om Europapolitikk

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2017

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 ble lansert 11. juni 2014.