Europapolitikk

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

Statsråd Vidar Helgesen

Norge i Europa

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU presenterer hovedprioriteringer i europapolitikken i perioden 2014 - 2017, og hvordan regjeringen vil jobbe for å få gjennomslag for våre interesser.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Strategien for EUs energiunion ble presentert 25. februar 2015. Foto: EUropean Union 2015

Statsbudsjettet 2016

Vil forske mer på europeisk klima- og energipolitikk

Regjeringen vil på neste års budsjett sette av fem millioner kroner til forskning på europeisk klima- og energipolitikk. – EUs politikk på dette området har avgjørende betydning for norske interesser, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Prioriterer EØS-midler for flyktninger i Europa

Regjeringen er rede til å gi et stort bidrag til et felles europeisk løft for mottak av flyktninger og asylsøkere i årene fremover. – Vi vil tilby de landene som mottar EØS-midler å finansiere asyl- og migrasjonstiltak dersom disse landene er villige til å bidra til mottak av flyktninger og asylsøkere, sier Helgesen.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

EØS-midlene: Årsrapport 2014-15

Norge bidrar til fremtidig vekst og utvikling i Europa gjennom EØS-midlene. Forsknings- og innovasjonssamarbeid utgjør en viktig del av de over 4000 prosjektene som finansieres, viser årsrapporten for EØS-midlene.

Flere aktuelle saker om Europapolitikk

Dokumenter

Arbeidsprogram for norsk europapolitikk i 2015

Regjeringen legger vekt på tydelige prioriteringer i europapolitikken. I arbeidsprogrammet fokuseres det på konkrete områder av felles interesse for Norge og EU.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål, sa statsråd Vidar Helgesen da han lanserte regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017.