Europapolitikk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Fra signeringen av Romatraktaten for 60 år siden.

EU markerer 60 år med europeisk fellesskap

25. mars er det 60 år siden Romatraktaten ble signert. Det markerte starten på det vi i dag kjenner som Den europeiske union. - Samarbeidet har vært avgjørende for den lange perioden med fred og velstand Europa har hatt siden den andre verdenskrig, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Europapolitisk forum for første gang i Brussel

– Norske regioner kan være med å påvirke og sette dagsorden i den politiske debatten i Europa, sa Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, da Europapolitisk Forum for første gang fant sted i Brussel, 14.-15. mars.

Kirsten Weel Sundby gir EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen en innføring i Borregaards produkt, Exilva. Råstoffet er Borregaards egen spesialcellulose fra gran. Bruksområdene er mange - fra maling til ansiktskremer. Foto: Ragnhild Berg Nilsen, UD

Norsk deltakelse i EUs forskningsprogram

- Borregaard forsker i verdensklasse, og det er et selskap som oppnår imponerende resultater med EU-programmet Horisont 2020, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Borregaard har fått over 230 millioner kroner fra EU for å kommersialisere sitt produkt, Exilva.

Flere saker om Europapolitikk

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2017

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 ble lansert 11. juni 2014.