Europapolitikk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Informasjon om Norges samarbeid med EU

Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Norge og EU

Regjeringen legger EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU til grunn som ramme for europapolitikken.

Illustrasjon: UD

EØS-samarbeidet

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-midlene er Norges bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Foto: Christophe van der Eecken

Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Aktuelt nå

Her er den nye EØS- og EU-ministeren

Fersk statsråd Frank Bakke-Jensen ser frem til å rette nesa sørover mot Europa, og forventer et innholdsrikt 2017.

Slovakias utenriksminister Miroslav Lajčák (til høyre) og EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker satser på næringsliv og klima som samarbeidsområder med dagens avtale om fordeling av EØS-midler. Foto: Rune Bjåstad, UD

Nærings- og klima-samarbeidet med Slovakia

Norge og Slovakia har undertegnet nye samarbeidsavtaler om fordeling av EØS-midler. Næringsliv og klima blir viktige samarbeidsområder i årene fremover. Det skal også brukes EØS-midler på å utvikle grenseområdene mellom Slovakia og Ukraina.

EU-forslag med stor betydning for Norge

Europakommisjonen la 30. november frem en rekke nye forslag i arbeidet med EUs energiunion. Forslagene innebærer endringer av eksisterende regelverk for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.

Flere saker om Europapolitikk

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2016

– Høye ambisjoner, tydelige prioriteringer og konkrete strategier for å medvirke i europeisk politikk er det som sikrer størst gjennomslag for norske interesser, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. 28. januar vedtok regjeringen sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2016.

Norge i Europa

For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 - 2017 ble lansert 11. juni 2014.