Nordisk samarbeid

Norden er med 27 millioner innbyggere verdens 11. største økonomi, og blant de mest integrerte, innovative og konkurransedyktige. Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen.

Hovedkontorene til Nordisk råd og Nordisk ministerråd i Stockholm. Foto: norden.org

Overtar formannskapet i Nordisk ministerråd 2022

Fra 1. januar 2022 overtar Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. 3. november la statsminister Støre fram de norske prioriteringene under det nordiske toppmøtet i København. Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år, og veksler mellom de fem nordiske landene.

Vår felles nordiske ambisjon er å være verdensledende på omstilling, sier Støre og Tvinnereim. Foto: NMR

Program for formannskapet i Nordisk ministerråd 2022

Norges formannskap i Nordisk ministerråd vil ha fullt fokus på de tre prioriterte områdene: et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Vi skal intensivere arbeidet med visjonen, bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og sørge for at ministerrådet arbeider effektivt, skriver stats- og samarbeidsministeren om det norske formannskapsprogrammet.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.