Nordisk samarbeid

Norden er med 27 millioner innbyggere verdens 11. største økonomi, og blant de mest integrerte, innovative og konkurransedyktige. Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er det offisielle samarbeidsorganet til dei nordiske regjeringane. Medlemmene i NMR er dei fem nordiske landa Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige. I tillegg er Færøyane, Grønland og Åland representert.

nordiske flagg

Nordisk samarbeid i en ny tid

Når sikkerhetspolitikken, klimapolitikken og handelspolitikken veves tettere sammen og det multilaterale samarbeidet er under press blir det nordiske samarbeidet enda viktigere. 31. mars la regjeringen fram en melding til Stortinget om dette samarbeidet.

Nordiske flagg

Melding til Stortinget om nordisk samarbeid

Meldingen redegjør for Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2022 og status for gjennomføringen av Ministerrådets Visjon 2030 om et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Den omtaler også nordisk krisesamarbeid og arbeidet med å redusere grensehindre.