Nordisk samarbeid #Norden2017

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. På denne siden vil du finne informasjon om hva det nordiske ministersamarbeidet er, prioriteringer for 2017, prosjektoversikt, kalender og nyheter.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

Norges prioriteringer i det nordiske formannskapet

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kalenderoversikt - Norges formannskap 2017

Her er en foreløpig oversikt over møter og arrangementer i regi av Nordisk ministerråd og det norske formannskapet i 2017.

Aktuelt nå

Jubileum for Nordens grunnlov

23. mars var det 55 år siden de nordiske landene signerte Helsingforsavtalen – Nordens grunnlov. Dagen markeres med arrangementer og flaggheising over hele regionen. - Et strategisk nordisk samarbeid er helt nødvendig, sier nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen.

Konferanse: Hvordan integrere flyktninger i arbeidslivet

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og inviterer til nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet 13. juni 2017. Konferansen støttes av ministerrådet og er gratis for alle deltakere. Her kan du lese et foreløpig program for konferansen.

Nordisk samarbeid på utenriksstasjonene

Her vil vi presentere eksempler på samarbeid mellom de nordiske utenriksstasjonene. Først ute er ambassadene i Dhaka (Bangladesh) der Danmark, Sverige og Norge samarbeider godt.