Nordisk samarbeid #Norden2017

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. På denne siden vil du finne informasjon om hva det nordiske ministersamarbeidet er, prioriteringer for 2017, prosjektoversikt, kalender og nyheter.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

Norges prioriteringer i det nordiske formannskapet

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kalenderoversikt - Norges formannskap 2017

Her er en foreløpig oversikt over møter og arrangementer i regi av Nordisk ministerråd og det norske formannskapet i 2017.

Aktuelt nå

Fra venstre Bjørt Olafsdottir, Island, Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd, Karolina Skog, Sverige, Kimmo Tiilikainen, Finland, Vidar Helgesen, Norge, Camilla Gunell, Åland, Erik Solheim, FN miljø (Unep), Isabella Løvin, Sverige og Tine Sundtoft, som har fått i oppdrag av Nordisk Ministerråd å utrede samarbeidspotensialet i Nordens miljøsektor. Foto: Tone Hertzberg, KLD

Norden viser lederskap mot forsøpling av havet

En styrket nordisk innsats mot forsøpling av havet og spredning av mikroplast ble vedtatt da de nordiske miljøministrene møttes i Oslo. Gjennom et eget plast-program vil de forebygge plastavfall, øke resirkuleringen, redusere bruk av en-gangsartikler av plast og vurdere tiltak på nordisk nivå mot plastsøppel langs den nordiske kysten.

Nett-tv

Se sendingen her

Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering

– Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Et tettere samarbeid skal gi bedre tjenester til innbyggere på tvers av landegrensene og skape flere av de nye jobbene. Målet er at Norden og Baltikum blir én kraftfull digital region, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nordisk samarbeid på utenriksstasjonene

Her vil vi presentere eksempler på samarbeid mellom de nordiske utenriksstasjonene. Først ute er ambassadene i Dhaka (Bangladesh) der Danmark, Sverige og Norge samarbeider godt.