Nordisk samarbeid

Norden er med 27 millioner innbyggere verdens 11. største økonomi, og blant de mest integrerte, innovative og konkurransedyktige. Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

Hovedkontorene til Nordisk råd og Nordisk ministerråd i Stockholm. Foto: norden.org

Ny visjon for nordisk samarbeid

En ny overordnet og ambisiøs visjon for samarbeidet i Nordisk ministerråd ble vedtatt av de nordiske statsministrene i Reykjavik i august 2019. Målet er at Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region.

Innføring av elektronisk ID (e-ID) på tvers av landegrensene er ett eksempel. Målet er at alle borgere i de nordisk og baltiske landene om kort tid skal kunne bruke sin nasjonale e-ID på nær sagt alle områder i alle landene.

Det nordiske samarbeidet om digitalisering

De nordiske og de baltiske landene er blant de mest digitaliserte og innovative i verden. Målet er å utnytte samarbeidet i Norden og Baltikum til å styrke disse konkurransefortrinnene ytterligere, og skape verdens mest digitalt integrerte region.