Nordisk samarbeid #Norden2017

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I 2017 har Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. På denne siden vil du finne informasjon om hva det nordiske ministersamarbeidet er, prioriteringer for 2017, prosjektoversikt, kalender og nyheter.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

Norges prioriteringer i det nordiske formannskapet

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Kalenderoversikt - Norges formannskap 2017

Her er en foreløpig oversikt over møter og arrangementer i regi av Nordisk ministerråd og det norske formannskapet i 2017.

Aktuelt nå

Skal videreutvikle Norden som verdens mest integrerte region

- Vi tar over formannskapet i Nordisk ministerråd i en tid hvor verden er i sterk endring. Et strategisk nordisk samarbeid er helt nødvendig, og et fortrinn for alle de nordiske landene, sier samarbeids-minister, Frank Bakke-Jensen i forbindelse med lanseringen av formannskapet.

De nordiske landene skal samarbeide bedre om helse

De fem nordiske landene skal samarbeide tettere om å finne årsaker til ulike sykdommer og utvikle mer person-tilpasset forebygging og behandling i helse- og omsorgstjenesten. Målet er å utrede en nordisk plattform for helsedata og en modell for gjensidig etisk godkjenning av forskningsprosjekter i Norden.

Nordisk samarbeid på utenriksstasjonene

Her vil vi presentere eksempler på samarbeid mellom de nordiske utenriksstasjonene. Først ute er Danmark, Sverige og Norge som samarbeider godt i Dhaka og resten av Bangladesh.