Nordisk samarbeid

Norden er med 27 millioner innbyggere verdens 11. største økonomi, og blant de mest integrerte, innovative og konkurransedyktige. Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner er regjeringens nordiske samarbeidsminister.

Det nordiske samarbeidet symbolisert ved flaggene til (fra venstre): Danmark, Sverige, Finland, Island, Grønland, Åland, Færøyene (delvis skjult) og Norge. Foto: UD

Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

""

Det nordiske energisamarbeidet

Det nordiske energisamarbeidet er det mest integrerte regionale samarbeidet i verden og nevnes ofte som et forbilde internasjonalt. Alle nordiske land har ambisiøse nasjonale mål for overgangen til bærekraftig energi, og landene ligger i forkant i internasjonal sammenheng når det gjelder grønne energiløsninger.

Det nordisk-baltiske digitale samarbeidet utvides til nye områder. Foto: Ali Yahya, Unsplash

Det nordiske samarbeidet om digitalisering

De nordiske og de baltiske landene er blant de mest digitaliserte og innovative i verden. For å kunne realisere potensialet disse forutsetningene gir, må regionen integreres ytterligere. Målet er at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region.

Til toppen