Rettigheter og muligheter som EØS-borger

Her finner du informasjon om dine rettigheter og muligheter som EØS-borger og informasjon om EU, EØS og Schengen.

Arbeide i Europa

Som norsk EØS-borger kan du i utgangspunktet søke alle stillinger som lyses ut i et EØS-land. Unntaket kan være at det stilles bestemte krav til språkkunnskaper, eller spesielle stillinger i det offentlige. De samme betingelsene skal ellers gjelde for deg som for de andre borgerne i landet.

Studere i Europa

Det finnes mange muligheter for å studere eller skaffe seg arbeidspraksis i et annet land i Europa. Her er noen av tilbudene til deg som EØS-borger.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål og svar på mye av det du måtte lure på om EØS, Schengen og Norges forhold til EU.

Aktuelt nå

Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU

Nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU inneholder nyheter, fakta- og bakgrunnsinformasjon, intervjuer og rapporter fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

EU-kommisjonens arbeidsprogram for 2017

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2017 handler blant annet om EU etter brexit, bekjempelse av terrorisme, løsninger på migrasjonsutfordringer og å styrke EUs økonomi. Kommisjonens initiativer påvirker også Norges samarbeid med EU.

Europaparlamentet

Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten fra 2009 fikk de folkevalgte betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

Praktikantmuligheter for nordmenn i EU

Nyhet Dato: 09.01.2017

EU-institusjonene har mange populære praktikantprogram som i noen grad også er åpne for nordmenn. Men det finnes også en rekke andre muligheter for dem som ønsker seg et EU-relatert praktikantopphold.

Norske aktører i Brussel

Artikkel Sist oppdatert: 14.09.2021

Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel. Send oss en e-post dersom listen ikke er à jour.

Norske nyhetsbrev fra Brussel

Artikkel Sist oppdatert: 29.01.2019

Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

Kort om EU og EUs historie

Artikkel Sist oppdatert: 22.04.2014

EU står for Den europeiske union. EUs grunnstein ble lagt i 1952, da Frankrike, Italia og Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg opprettet Den europeiske kull- og stålunion (EKSF) − som medførte felles forvaltning av de viktigste innsatsfaktorene til rustningsindustrien.

Hva er Rådet for den europeiske union?

Artikkel Sist oppdatert: 25.11.2014

EU-landenes utenriks- og fagministere møtes jevnlig i Rådet for den europeiske union. Les mer om hva Rådet gjør, og hvilke møtekonstellasjoner det består av.

Europakommisjonens generaldirektorater

Artikkel Sist oppdatert: 27.03.2015

Europakommisjonens generaldirektorater (DG) har mange kreative navn. Vet du for eksempel hva DG MOVE, DG ECHO eller DG CNECT jobber med? Her er en oversikt som kan hjelpe deg med å finne veien i DG-jungelen.

Kontakt

Europapolitisk seksjon

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

EØS-seksjonen

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,