Arbeide i Europa

Som norsk EØS-borger kan du i utgangspunktet søke alle stillinger som lyses ut i et EØS-land. Unntaket kan være at det stilles bestemte krav til språkkunnskaper, eller spesielle stillinger i det offentlige. De samme betingelsene skal ellers gjelde for deg som for de andre borgerne i landet.

Når du arbeider eller er selvstendig næringsdrivende i et annet EØS-land, har du rett til å bo der. Skal du være i landet i mer enn tre måneder, får du oppholdstillatelse etter å ha sendt inn søknad til landets myndigheter. Du kan arbeide i et annet nordisk land uten arbeids- og oppholdstillatelse.

Utenfor EØS gjelder egne regler, og du må i utgangspunktet søke om arbeids- og oppholdstillatelse. Landets ambassade i Norge kan gi nærmere opplysninger.

Finn deg en jobb

Nav har en grei oversikt over hvordan man skal gå frem for å søke arbeid i utlandet. Her finner du også informasjon om å arbeide innenfor EØS. Hvis du allerede har skaffet arbeid i utlandet, finner du nyttig informasjon om folketrygd/medlemskap her.

Du kan gå inn på EUs portal - Eures. Der finner du også en database om nyttige opplysninger om alle EØS-land; hvordan finne sted å bo, trender i arbeidsmarkedet, skatteregler, sosiale rettigheter osv. 

For ungdom

En sommerjobb eller et kortere arbeidsopphold i utlandet kan være både spennende og lærerikt. Her finner du nyttige tips på veien:

Din første Eures-jobb er en EU-ordning som skal hjelpe deg som er ung med å finne en jobb, en praktikantmulighet eller lærlingplass i et annet EU-land, Norge eller Island. Er du mellom 18 og 35 år, kan du få støtte til å reise på jobbintervju i utlandet, til flytteutgifter, til opplæring som språkkurs, og til anerkjennelse av dine kvalifikasjoner.

Oppholdstillatelse

Du har rett til å bo i et annet EØS-land når du arbeider eller studerer. Du kan begynne å arbeide uten å ha alle formaliteter i orden. Kontakt det lokale politiet eller innvandringsmyndigheter for å få oppholds­tillatelser dersom arbeidsoppholdet varer mer enn tre måneder.

Trygderettigheter

Nav har informative nettsider om hvilke regler som gjelder når du arbeider i et annet EØS-land. Kort fortalt skal du være medlem i trygdeordningen til det landet du arbeider i. Hvis du sendes ut av et norsk selskap til et annet EØS-land i inntil tolv måneder, skal du derimot være medlem av norsk folketrygd.

Helfo har ansvar for Europeisk helsetrygdkort, og for refusjonsordningen (utenfor sykehus) innenfor EU/EØS-området.  

Skatt

Hvis du oppholder deg midlertidig i utlandet, har du i fortsatt skatteplikt i Norge. Du kan be om nedsatt skatt dersom du skal arbeide i utlandet sammenhengende i mer enn ett år. Selvangivelse må leveres til Norge i minst tre år etter du flyttet til utlandet.

Kontakt ditt lokale ligningskontor for å få vite mer. Skatteetatens nettsider har også nyttig informasjon.

Melde flytting

Det finnes regler for når du skal melde flytting til utlandet. Kontakt ditt lokale folkeregister, hvor du også får nødvendige skjemaer. Husk at du i tillegg må kontakte ditt lokale ligningskontor for å undersøke hvilke skatteregler som gjelder.

Dagpenger i utlandet

Du kan søke arbeid i et annet EØS-land i tre måneder og samtidig opprettholde dagpengene fra Norge. Det finnes noen særlige regler. Blant annet må du være helt arbeidsledig, og du må ha mottatt dagpenger i fire uker før avreise. Du finner mer informasjon på Navs hjemmesider, men bør kontakte ditt lokale Nav og sette deg inn i regelverket før du drar.

Lenker