Syk i Europa

Er du medlem av folketrygden og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Hvert familiemedlem må ha sitt eget personlige kort.

Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort. Kortet er gyldig i tre år. Du bør ha med deg både europeisk helsetrygdkort og tradisjonell reiseforsikring.

Hvem har rett til helsetrygdkort?

Du må som hovedregel være medlem av norsk folketrygd og i tillegg være norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits.

Ordningen omfatter også familiemedlemmer, det vil si ektefelle og forsørget barn, uavhengig av statsborgerskap. Ta kontakt med Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort.

Etter brexit har britiske statsborgere som bor i Norge, i utgangspunktet ikke lenger rett til Europeisk helsetrygdkort - med mindre unntakene for familiemedlemmer gjelder.

Hva gir kortet deg rett til?

Når du viser fram helsetrygdkortet hos behandleren, har du krav på nødvendig medisinsk hjelp i det landet du er i, på samme vilkår som de som bor der. Derfor må du betale de samme egenandelene.

Behandling hos privat lege eller privat sykehus får du bare dekket hvis trygdeordningen i det landet du er i betaler for slik behandling.

Europeisk helsetrygdkort kan du bestille på helsenorge.no:

Se også: