Norge og EU

Nordiske og europeiske land er Norges viktigste politiske og økonomiske partnere. EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen vil jobbe mer aktivt for å fremme Norges interesser innenfor rammene av EØS-avtalen, og handlingsrommet i avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonale interesser på viktige områder.

EU/EØS-området markert uten Storbritannia. Ill.: UD

EØS

EØS-avtalen skal legges til grunn for Norges forhold til Europa. Den gjør Norge til en del av EUs indre marked med fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til et marked med 30 land og 450 millioner mennesker.

Schengen flyplass-kontroll. Foto: European Union

Schengen- og justissamarbeid

Norge deltar i viktige deler av EUs samarbeid på justis- og innenriksområdet. Den viktigste av våre tilknytningsavtaler er Schengen-avtalen.

Norsk politibetjent mottar tjenestemedalje fra sjefen for EUs politistyrke i Afghanistan

Samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk

Regjeringen følger EUs felles utenrikspolitikk nøye for å oppnå koordinering og samarbeid der dette kan bidra til å sikre norske interesser.