EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske erklæringer Norge har sluttet seg til

Oversikt over erklæringer.

Se også: EUs egen oversikt over felles utenriks- og sikkerhetspolitiske erklæringer.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002