EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria

8. august sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak rettet mot Syria.

Les mer: Council implementing decision (CFSP) 2022/1277