EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsside om den nye perioden.

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Rapport: EØS-midlene styrker samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene

EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering.

Resultater etter 20 år med EØS-midler til Spania

Siden 1994 har Spania mottatt om lag 375 millioner kroner i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Det har resultert i 460 ulike prosjekter. Her kan du lese om prosjektene og betydningen de har hatt for mange hundre tusen mennesker.

Årsrapport 2015-16

– Det krever liten innsats fra meg, men betyr mye for dem vi hjelper, sier George Maragoudakis. Han er tolk i den nye asylforvaltningen i Hellas som er bygget opp med norsk støtte gjennom EØS-midlene.

Flere saker om EØS-midlene

Dokumenter

Les om EØS-midlene i statsbudsjettet for 2016

Les omtale av EØS-midlene i statsbudsjettet for 2016

Prop. 119 S (2015–2016)

Melding til Stortinget om EØS-midlene.

Kontakt

Sentraleuropeisk seksjon

Telefon: 23 05 05 57
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,