EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsside om den nye perioden.

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Rapport: EØS-midlene styrker samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene

EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering.

EØS-midlene: Redder liv i Romania

Cristina og Ionel var gift. I mange år kjempet de mot multiresistent tuberkulose. Til slutt orket de ikke flere behandlinger. De valgte i stedet å dø.

Interessemelding: Rapporteringssystem for EØS-midlene

Vi søker leverandører som er interessert i å delta i en anbudskonkurranse om mulig utvikling av et nytt forvaltnings- og rapporteringssystem.

Flere saker om EØS-midlene

Dokumenter

Les om EØS-midlene i statsbudsjettet for 2016

Les omtale av EØS-midlene i statsbudsjettet for 2016

Prop. 119 S (2015–2016)

Melding til Stortinget om EØS-midlene.