EØS-midlene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsside om den nye perioden.

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nye batterier reduserer forurensingen fra lastebiler

Står disse to karene med deler av løsningen på klimautfordringen i hendene? Nxtech fra Fredrikstad og Skeleton Technologies i Estland har sammen utviklet en teknologi som kan redusere lastebilers drivstoff- og batteriforbruk.

De usynlige foreldrene

Det er vanskelig å forestille seg hvordan familier føler det når de vet at barnet de venter på, har en livstruende sykdom. I Polen føler mange familier seg usynliggjort. Stiftelsen Gajusz har fått EØS-midler for å endre på det.

Nye avtaler om EØS-midler til Malta

Næringsutvikling, forskning, energi og justissamarbeid er viktige satsingsområder for samarbeidet mellom Norge og Romania i årene fremover. Gjennom EØS-midlene er det satt av 502,5 millioner euro til tolv samarbeidsprogrammer.

Flere saker om EØS-midlene

Dokumenter

Les om EØS-midlene i statsbudsjettet for 2017

Les omtale av EØS-midlene i statsbudsjettet for 2017

Prop. 119 S (2015–2016)

Melding til Stortinget om EØS-midlene.