EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Logo for EØS-midlene

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlenes slagord: Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsportal om den nye perioden.

Delta i samarbeid

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Grafikk over støtte til romfolk gjennom EØS-midlene

EØS-midlene: Innsats for rom

Å bedre romfolks levekår er en felles europeisk utfordring som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak. Her kan du lese om hvordan Norge bidrar gjennom EØS-midlene.

Grafisk fremstilling av resultater

EØS-midlene: Årsrapport 2016-17

Resultater fra over 6000 prosjekter er i ferd med å komme inn. Millioner av mennesker i 16 samarbeidsland har vært omfattet, viser årsrapporten for 2016-17.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook!

De siste nyhetene, utlysningene og resultatene får du på våre Facebook-sider. Følg oss gjerne!

Alle saker om EØS-midlene

Dokumenter

Les om EØS-midlene i statsbudsjettet for 2018

Les omtale av EØS-midlene i statsbudsjettet for 2018 (kapittel 9-5)

Prop. 119 S (2015–2016)

Melding til Stortinget om EØS-midlene.