EØS-midlene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsportal om den nye perioden.

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema

Aktuelt nå

550 millioner kroner til å bekjempe ungdomsledighet i Europa

- Norge kan ikke løse den store ungdomsledigheten i Europa. Men vi skal hjelpe til med å utvikle og finne tiltak som virker, og som andre kan kopiere, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Den viktige helsestasjonen i Riga

Antallet hiv-positive i Latvia øker, både blant heterofile og homofile. Noen mener at myndighetene lukker øynene for dette. Derfor er helsestasjonen Norge støtter i Riga viktig.

Innsats for romfolk

Å bedre romfolks levekår er en felles europeisk utfordring som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak. Her kan du lese om hvordan Norge bidrar gjennom EØS-midlene.

Flere saker om EØS-midlene

Dokumenter

Les om EØS-midlene i statsbudsjettet for 2017

Les omtale av EØS-midlene i statsbudsjettet for 2017

Prop. 119 S (2015–2016)

Melding til Stortinget om EØS-midlene.