EØS-midlene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsportal om den nye perioden.

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Midtveisevaluering av EØS-midlene

Når EØS-midlene for perioden 2009-14 avsluttes senere i år, vil planlagte resultater og virkninger bli oppnådd. Det viser en uavhengig gjennomgang.

Den viktige helsestasjonen i Riga

Antallet hiv-positive i Latvia øker, både blant heterofile og homofile. Noen mener at myndighetene lukker øynene for dette. Derfor er helsestasjonen Norge støtter i Riga viktig.

Norsk-bulgarsk samarbeid kan gjøre bedrifter mer lønnsomme

Næringsutvikling, forskning, energi og justissamarbeid er viktige satsingsområder for samarbeidet mellom Norge og Romania i årene fremover. Gjennom EØS-midlene er det satt av 502,5 millioner euro til tolv samarbeidsprogrammer.

Flere saker om EØS-midlene

Dokumenter

Les om EØS-midlene i statsbudsjettet for 2017

Les omtale av EØS-midlene i statsbudsjettet for 2017

Prop. 119 S (2015–2016)

Melding til Stortinget om EØS-midlene.