EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Logo for EØS-midlene

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlenes slagord: Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsportal om den nye perioden.

Delta i samarbeid

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Unge mennesker slipper fargerike ballonger opp mot himmelen.

Interessert i europeisk samarbeid?

29.11.2018: I en ny database vil sivilsamfunn i 15 europeiske land bli koblet sammen med norske partnere. Spennende prosjekter kan få støtte gjennom EØS-midlene. Målet er å styrke demokrati og menneskerettigheter og å engasjere folk til å delta aktivt i samfunnet.

Fondet mot arbeidsløshet vil bidra til at også polske ungdommer kommer inn på arbeidsmarkedet. Foto: Maciek Nabradalik

Norge hjelper Europas unge ut i arbeid

14.05.2018: Nesten 14 millioner unge i Europa er ikke i arbeid, under utdannelse eller i opplæring. Det nye regionale fondet for å motvirke ungdomsledighet i Europa gir støtte til de mest sårbare blant de unge, for å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. Fondet støttes av EØS-midlene.

Dokumenter

Les om EØS-midlene i statsbudsjettet for 2018

Les omtale av EØS-midlene i statsbudsjettet for 2018 (kapittel 9-5)

Prop. 119 S (2015–2016)

Melding til Stortinget om EØS-midlene.

Til toppen