EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Logo for EØS-midlene

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlenes slagord: Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsportal om den nye perioden.

Delta i samarbeid

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Kampanjefoto viser en mann som drikker kaffe av to kopper og en dame som har to par briller på nesen og to klokker på armen.

Prisbelønt kampanje mot sosial dumping

30.04.2021: Mange jobbpendlere fra Øst-Europa mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere i Norge. Dette vil en informasjonskampanje støttet av EØS-midler endre.

Avtalen om EØS-midler til Ungarn  ble undertegnet av Norges ambassadør til Ungarn Trine Skymoen og Ungarns statssekretær Szabolcs Imre Ágostházy i Budapest.

Enighet om EØS-midler til Ungarn

21.12.2020: Samarbeidsavtaler om 214,6 millioner euro i EØS-midler til Ungarn er nå klar. Ambassdør Trine Skymoen signerte på vegne av Norge i Budapest i dag. Ungarn er det tredje største mottakerlandet.