Europapolitikk

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Logo for EØS-midlene

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlenes slagord: Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsportal om den nye perioden.

Delta i samarbeid

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norsk støtte til miljø og utvikling i Europa

06.10.2021

EØS-midlene er pengestøtte fra Norge til utvalgte EU-land for å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten skal bidra til det grønne skiftet i EU. Overføringene fra Norge er en del av EØS-avtalen, som trådte i kraft i 1994. Norge bruker støtten aktivt og strategisk for å styrke samarbeid med EU.

Hvem mottar EØS-midler?

25.08.2021

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU. Kriteriene for å motta midler er at mottakerlandene har en brutto nasjonalinntekt per innbygger som er 90 prosent eller lavere enn gjennomsnittet i EU.

Siste nytt om temaet