EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Logo for EØS-midlene

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlenes slagord: Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

EØS-midlene 2014-21

Avtalene om en ny periode med EØS-midler ble signert i mai 2016. Utenriksdepartementet har laget en egen informasjonsportal om den nye perioden.

Delta i samarbeid

Delta i samarbeid

EØS-midlene gir en unik mulighet til å delta i europeisk samarbeid. Her er en praktisk guide til hvordan du og din organisasjon kan bli med i prosjekter.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Sterk oppslutning om EØS-midlene

13.12.2019: Utenriksdepartementet har gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns kjennskap og holdning til EØS-midlene. Den viser at flere kjenner til og er positive til EØS-midlene. Årets under-søkelse viser at andelen nordmenn som kjenner til EØS-midlene har økt til 68 prosent fra 65 prosent i 2017 da forrige undersøkelse ble gjennomført. Hele 76 prosent mener Norge bør fortsette arbeidet for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa gjennom EØS-midlene.

Rumenske kreftleger hospiterer på Rikshospitalet. Foto: Emma Kwesiga Lydersen, UD

Norsk-rumensk samarbeid om barnekreft

Barnekreft er sjeldent. Derfor har behandling og forskning alltid blitt utviklet sammen med andre land. Med EØS-støtte skal rumenske kreftleger lære av norske erfaringer med nasjonale retningslinjer for behandling av kreftsyke barn.