Avtaler, evalueringer og rapporter

EØS-midlene

På denne siden finner du sentrale dokumenter og avtaler som ligger til grunn for EØS-midlene. Her finnes også årsrapporter og evalueringer av resultatene som er oppnådd.

Avtaler med EU

Årsrapporter

Evalueringer av resultater og forvaltningen av EØS-midlene