Faktaark: EØS-midlene

Nedenfor kan du laste ned faktaark om EØS-midlene. Flakene er fordelt på finansieringsperioder, sektorer og mottakerland. En del flak er på engelsk. Klikk på lenkene for å åpne flakene i pdf-format.

Lenk gjerne direkte til faktaflakene fra deres egne nettsider. 

Oversiktsflak

EØS-midlene 2014-2021 (norsk) EØS-midlene 2014-2021 (engelsk)
EØS-midlene 2009-2014 (norsk) EØS-midlene 2009-2014 (engelsk)

Land (for støtteperioden 2014-21)

Bulgaria (på engelsk) Malta (på engelsk)
Estland (på engelsk) Polen (på engelsk)
Hellas (på engelsk) Portugal (på engelsk)
Kroatia (på engelsk) Romania (på engelsk)
Kypros (på engelsk) Slovakia (på engelsk)
Latvia (på engelsk) Slovenia (på engelsk)
Litauen (på engelsk) Tsjekkia (på engelsk)

Tematiske satsinger (for støtteperioden 2014-21)

Anstendig arbeid  Klimatilpasning
Asyl og migrasjon Kulturarv og kulturutveksling
Barn og ungdom Likestilling og vold i nære relasjoner
Støtte til grønn giv (EU) CO2 reduksjon
Forskningssamarbeid Ungdomsledighetsfondet
Hav Romfolk
Justisreformer Sivilt samfunn
Næringsutvikling Utdanning og stipend
   

Tematiske satsinger (for støtteperioden 2009-14)

Anstendig arbeid og sosial dialog Klimatilpasning
Asyl og migrasjon Kulturarv og kulturutveksling
Barn og ungdom Likestilling
Fornybar energi Miljøvern
Forskningssamarbeid Regional utvikling og grensekryssende samarbeid
Grønn innovasjon Romfolk
Hatefulle ytringer Sivilt samfunn
Helse Utdanning og stipend
Justisreformer Vold mot kvinner

Land (for støtteperioden 2009-14)

Bulgaria Polen
Estland Portugal
Hellas Romania
Kroatia Tsjekkia
Kypros Slovakia
Latvia Slovenia
Litauen Spania
Malta Ungarn