Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvem mottar EØS-midler?

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.

Mottakerland av EØS-midler for perioden 2009-2014 markert i hvitt.
Mottakerland av EØS-midler for perioden 2009-2014 markert i hvitt.

Kriteriene for å motta EØS-midler er de samme som gjelder for EUs samhørighetsfond. Det vil si at mottakerlandene har er brutto nasjonalinntekt per innbygger som er 90 prosent eller lavere enn gjennomsnittet i EU.

For perioden 2014-21 gjelder dette 15 medlemsland. Antall mottakerland ble kraftig utvidet i forbindelse med at en rekke sentraleuropeiske land ble EU-medlemmer i 2004. Samtidig ble Irland og Nord-Irland faset ut. Den norske ordningen er forbeholdt land som ble medlem av EU etter 2003.

Tabellen nedenfor viser bidrag fordelt på land, ordning og avtaleperiode. Alle tall er i millioner euro.

Periode 2004-2009 2009-2014 2014-2021
  Norsk ordning EØS Norsk ordning EØS Norsk ordning EØS
Bulgaria 20,0 21,5 48,0 78,6 95,1 115,0
Estland 22,7 10,1 25,6 23,0 35,7 32,3
Hellas - 34,3 - 63,4 - 116,7
Kroatia -  - 4,6 5,0 46,6 56,8
Kypros 3,4 1,3 4,0 3,9 5,1 6,4
Latvia 34,0 19,7 38,4 34,6 51,9 50,2
Litauen  40,3 27,0 45,6 38,4 61,4 56,2
Malta 1,7 1,9 1,6 2,9 3,6 4,4
Polen  277,8 280,8 311,2 266,9 411,5 397,8
Portugal  - 31,3 - 58,0 102,7
Romania 48,0 50,5 115,2 190,8 227,3 275,2
Slovakia 38,0 32,3 42,4 38,4 58,2 54,9
Slovenia  12,5 6,1 14,4 12,5 17,8 19,9
Spania - 45,8 - 45,9 - -
Tsjekkia  62,4 48,5 70,4 61,4 89,0 95,5
Ungarn  74,3 60,8 83,2 70,1 105,7 108,9

Klikk på hvert mottakerland i tabellen for å få mer informasjon om hvordan støtten brukes og hva den bidrar til i hvert enkelt land.

 

Les mer:

 
 
Til toppen