Historisk arkiv

Fakta om Polen og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Polen har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. Næringsutvikling, forskning og innovasjon er viktige satsinger. Innsatsen innen energi- og klimatiltak, politisamarbeid, samt satsingen på sivilt samfunn videreføres.

I perioden 2014-21 mottar Polen 809,3 millioner euro. 

I Polen støtter EØS-midlene blant annet:

  • grønn innovasjon og næringsutvikling i samarbeid med norske bedrifter
  • økt forskningssamarbeid mellom Norge og Polen
  • miljø-, energi- og klimatiltak, inkludert fokus på karbonfangst og lagring
  • politissamarbeid og innsats mot vold i nære relasjoner
  • økt dialog og samarbeid mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere
  • kulturarv og kulturutveksling

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning