Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap)

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Tiltrådte: 19.04.2024
Født: 1986

Adresse: Teatergata 9, Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er født i 1986 og kommer fra Haugesund. Han var daglig leder i møbelprodusenten Vestre frem til utnevnelsen som næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Mellom 2013 og 2017 var han styreleder for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hans masteroppgave handlet om regjeringens eierskapsutøvelse mellom aksjelovgivningen og Stortingets kontroll- og instruksjonsmyndighet.

Vestre var politisk rådgiver for tidligere nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets representanter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2010 til 2012.

Vestre var politisk rådgiver for tidligere leder i AUF Martin Henriksen fra 2007 til 2009, sentralstyremedlem i AUF fra 2010 til 2012 og leder i Elevorganisasjonen fra 2006 til 2007.

Utdanning:

2002 – 2005 

Allmennfaglig utdanning, Berg videregående skole

2007

Enkeltemner i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2010 – 2017

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Erfaring:

2006 – 2007

Leder av Elevorganisasjonen

2007 – 2009

Politisk rådgiver for Martin Henriksen i AUF

2008 – 2014

Leder av Utdanningspolitisk forum i Oslo Arbeiderparti

2010 – 2012

Sentralstyremedlem i AUF

2012 – 2013

Daglig leder i Vestre AS

2013 – 2013

Politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet

2013 – 2017

Styreleder i gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011

2013 – 2017

Daglig leder i Vestre AS