Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap)

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Tiltrådte: 19.04.2024
Født: 1986

Adresse: Teatergata 9, Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er født i Haugesund i 1986. Han har vokst opp i Oslo og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Vestre var næringsminister fra 2021 til 2024. I 2023 ble han valgt til nestleder i Arbeiderpartiet.

Frem til utnevnelsen som statsråd i Jonas Gahr Støres regjering i 2021 var Vestre daglig leder i familiebedriften Vestre AS. Mellom 2013 og 2017 var han styreleder for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011. Vestre var politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet i 2013 og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets representanter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fra 2010 til 2012.

Vestre var sentralstyremedlem i AUF fra 2010 til 2012, politisk rådgiver i AUF fra 2007 til 2009, og leder i Elevorganisasjonen fra 2006 til 2007. Han deltok i det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2008 leverte NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida.

Utdanning:

2010–2017 

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2007

Enkeltemner i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2002–2005

Allmennfaglig utdanning, Berg videregående skole i Oslo

Erfaring:

2023–

Nestleder i Arbeiderpartiet

2023–

Styremedlem i Oslo Arbeiderparti

2013–2021

Daglig leder i Vestre AS

2013–2017

Styreleder for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepene 22. juli 2011

2013–2013

Politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet

2012–2013

Daglig leder i Vestre AS

2010–2012

Politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe

2010–2012

Sentralstyremedlem i AUF

2008–2014

Leder av Utdanningspolitisk forum i Oslo Arbeiderparti

2007–2009

Politisk rådgiver i AUF

2006–2007

Leder av Elevorganisasjonen