Styrer, råd og utvalg under Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rusreformutvalget

  Som en oppfølging av regjeringsplattformen har regjeringen oppnevnt rusreformutvalget.

 • Inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten

  Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene. Utvalget ledes av professor Jon Magnussen.

 • Autismeutvalget

  Autismeutvalget ble oppnevnt i statsråd 22. juni. Utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

 • Ekspertgruppe for framtidig drift av luftambulansetjenesten

  Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av tjenesten.

 • Statens seniorråd

  Regjeringen oppnevnte Statens seniorråd fredag 7. februar 2014. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Wenche Frogn Sellæg leder rådet. Statens seniorråd skal særlig bekjempe aldersdiskriminering og jobbe for at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet.

 • Tidligere styrer, råd og utvalg

  Styrer, råd og utvalg som har avgitt utredninger.