Styrer, råd og utvalg under Helse- og omsorgsdepartementet

 • Tannhelseutvalget

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget blir ledet av tidligere fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

 • Ekspertgruppe for pasientskadeordningen

  Regjeringen har etablert en ekspertgruppe for å evaluere pasientskadeordningen. Her er bakgrunn og mandat for ekspertgruppa.

 • Utvalg om prioritering av folkehelsetiltak

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede og gi råd om prioritering av folkehelsetiltak. Opprettelsen av utvalget er en oppfølging av Folkehelsemeldinga, som ble lagt frem i fjor. Tidligere ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (bildet), skal lede utvalget.

 • Utvalg som skal vurdere spesialisthelsetjenestens økonomi

  Regjeringen har nedsatt et teknisk beregningsutvalg for spesialisthelsetjenestens økonomi. Opprettelsen av utvalget er en oppfølging av Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 – Vår felles helsetjeneste som ble lagt frem tidligere i år.

 • Tidligere styrer, råd og utvalg

  Styrer, råd og utvalg som har avgitt utredninger.