Tidligere styrer, råd og utvalg

Styrer, råd og utvalg som har avgitt utredninger.
 • Ekspertgruppe for framtidig drift av luftambulansetjenesten

  Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen. En uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av tjenesten.

 • Rusreformutvalget

  Som en oppfølging av regjeringsplattformen har regjeringen oppnevnt rusreformutvalget.

 • Åpenhetsutvalget

  Åpenhetsutvalget skal utrede problemstillinger knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming, reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

 • Utvalg om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

  Regjeringen satt 5. april 2017 ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 • Tvangslovutvalget

  Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren.

 • Helsedatautvalget

  Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.05.2016. Utvalget skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.

 • Palliasjonsutvalget

  Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget ledes av Stein Kaasa.

 • Kvinnsland-utvalget

  Regjeringen oppnevnt 2. oktober 2015 et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal ledes av Stener Kvinnsland.

 • Arbeidsgruppe om alvorlighet som prioriteringskriterium

  Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen vil se på hvordan alvorlighet brukes i ulike beslutningsprosesser i dag. Gruppen skal også vurdere hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger i fremtidens helsetjeneste. Arbeidet skal levere sin rapport 1. november 2015.

 • Akuttvalget

  Akuttutvalget ble oppnevnt 4. oktober 2013 og ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Utvalget skal utrede den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus og de frivilliges rolle i akuttberedskapen. Utvalget leverte endelig rapport 4. desember 2015.

 • Prioriteringsutvalget

  Regjeringen nedsatte 21. juni 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Utvalget skal ledes av professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen (UiB). Utvalget leverte sin rapport onsdag 12. november 2014.

 • Arianson-utvalget om oppfølging av alvorlige hendelser

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget ledes av fylkeslege Helga Arianson.

 • Kaasa-utvalget om omsorgslønn

  Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal se på ordninger for pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver. – Utvalget skal se på grenser mellom offentlig og privat ansvar, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 • Transplantasjonslovutvalget

  Regjeringen oppnevnte 25. juni 2010 et utvalg som skal utrede ny transplantasjonslov (transplantasjonslovutvalget).

 • Paulsrud-utvalget

 • Utvalg om ”Innovasjon og omsorg”