Organisering og ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet

Helseministeren og eldre- og folkehelseministeren er departementets øverste ledere. Statsrådene har en politisk stab bestående av statssekretærer og politiske rådgivere. Departementsråden er departementets øverste administrative leder. I departementsrådens stab inngår Kommunikasjonsenheten og forværelse for departementsråd og politisk ledelse.

Til toppen