Om Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren er departementets øverste leder. Statsråden har en politisk stab bestående av statssekretærer og politisk rådgiver. Departementsråden er departementets øverste administrative leder. I departementsrådens stab inngår Kommunikasjonsenheten og forværelse for departementsråd og politisk ledelse.