Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som har fått en skade etter behandlingssvikt i den offentlige eller den private helsetjenesten.

NPEs hovedoppgaver er å: 

  • behandle erstatningskrav og utbetale erstatning til dem som har rett til erstatning etter pasientskadeloven
  • formidle kunnskap om pasientskader og bidra med statistiske data til helsesektorens eget arbeid med pasientsikkerhet 
  • informere om pasientskadeordningen til publikum, pasienter og helsevesen

Årsrapporter 

Nettside: http://www.npe.no/