Administrativ ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet

Departementsråden er departementets administrative leder. I ledergruppen inngår fagavdelingenes ekspedisjonssjefer samt kommunikasjonsdirektøren.