Administrativ ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Departementsråden er departementets administrative leder. I ledergruppen inngår fagavdelingenes ekspedisjonssjefer samt kommunikasjonsdirektøren.

Departementsråden er departementets administrative leder. I ledergruppen inngår fagavdelingenes ekspedisjonssjefer samt informasjonssjefen.