Etater og virksomheter under Helse- og omsorgsdepartementet

Underliggende etater

Virksomheter eid av HOD

 • AS Vinmonopolet

  Vinmonopolet er et aksjeselskap som er heleid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

  Nettside: http://www.vinmonopolet.no/

 • Helse Midt-Norge

  Helse Midt-Norge RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal.

  Nettside: http://www.helse-midt.no/

 • Helse Nord

  Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

  Nettside: http://www.helse-nord.no/

 • Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst er det største av de fire helseforetakene med nær 70.000 ansatte. Regionen omfatter ca. 2,6 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst består av 15 helseforetak. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger i Hamar. Helseregionen har også administrasjonssted i Skien.

  Nettside: http://www.helse-sorost.no/

 • Helse Vest

  Helse Vest RHF har det overordnede ansvaret for de offentlige sykehusene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

  Nettside: http://www.helse-vest.no/

 • Norsk helsenett SF

  Norsk helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv elektronisk samhandling.

  Nettside: http://www.norsk-helsenett.no/