Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Helse Midt-Norge RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Helseforetakene i Helse Midt-Norge:

Helse Møre og Romsdal HF www.helse-mr.no
St. Olavs Hospital HF www.stolav.no
Helse Nord-Trøndelag HF www.hnt.no
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF www.sykehusapoteket.no
Hemit HF https://hemit.no/ 

I tillegg er Helse Midt-Norge største eier av  Helseplattformen AS.

Nettside: http://www.helse-midt.no/