Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Informasjon om departementets tilskuddsordninger, med oversikt over søknadsfrister, formål, målgrupper, tildelingskriterier og krav til søker.

Helse- og omsorgsdepartmentet har delegert ansvaret for tilskuddsforvaltning til Helsedirektoratet, og oversikten på deres nettsider gir den til en hver tid oppdaterte informasjonen.

På Helsedirektoratets nettside for tilskudd kan en lett sortere og få oversikt over hvem som kan søke på de ulike tilskuddsordningene.