Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

2–3 faste stillingar som rådgivarar/seniorrådgivarar i e-helseavdelinga

E-helseavdelinga er ei avdeling som er i utvikling og endring. Vi ønskjer å styrkje oss med ressursar og kompetanse. Avdelinga har ansvar for nasjonale tiltak og rammebetingelsar for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren. I sektoren skjer det mange og store initiativ, og det er høge politiske forventingar til effektane av digitaliseringa. Avdelinga har eit breitt spekter av oppgåver, mellom anna etatstyring av Direktoratet for e-helse og etablering av gode digitale tenester til helsepersonell ...

Søknadsfrist: 12. mars 2020

Fast stilling som jurist i spesialisthelsetenesteavdelinga

Seksjon for helsefag er ein av fire seksjonar i spesialisthelsetenesteavdelinga. Seksjonen skal leggje til rette for å utvikle spesialisthelsetenesta innanfor områda somatikk, psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling. ...

Søknadsfrist: 5. mars 2020

Lærling i Helse- og omsorgsdepartementet

Vi har ein ledig lærlingplass i kontor- og administrasjonsfaget for perioden 2020–2022 med oppstart hausten 2020.   Som lærling hos oss får du eit godt innblikk i korleis dei politiske avgjersleprosessane går føre seg, og korleis det er å jobbe tett på den politiske leiinga i Helse- og omsorgsdepartementet. Du vil få gode faglege utviklingsmoglegheiter og moglegheit til å sjå korleis landet bli styrt.   Du må ha bestått Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Sal, service og tryggleik. Du bør vere ...

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Til toppen