Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Førstekonsulent/rådgjevar i primærhelsetenesteavdelinga

Stillinga er i seksjon for helsetenester og økonomi. Seksjonen har ansvar for helsetenester i kommunen; fastlege­ordninga, fysioterapi- og rehabiliteringstenester, helsestasjons- og skulehelse­tenesta m.m.   I tillegg koordinerer seksjonen arbeidet avdelinga gjer med digitalisering i kommunale helse- og omsorgs­tenester og arbeidet med budsjett, og har fleire andre koordinerings­funksjonar ...

Søknadsfrist: 31. januar 2019

Til toppen