Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Utvalssekretærar til det offentlege utvalet om rusreforma (inntil 3 sekretærar)

Me søkjer utvalssekretærar (rådgjevarar/seniorrådgjevarar) til det offentlege regjeringsutvalet om rusreforma - engasjement fram til 31.12.2019, med tiltreding snarast Regjeringa har oppnemnt eit offentleg utval som skal førebu rusreforma for regjeringa. Reforma skal sikre eit betre tilbod til rusavhengige gjennom å overføre samfunnsreaksjonane på bruk og innehav av illegale rusmiddel til eige bruk frå justissektoren til helsetenesta. Utvalet skal greie ut og kome med framlegg om ein ...

Søknadsfrist: 30. april 2018

Ekspedisjonssjef i omsorgstenesteavdelinga

Vi søkjer ein strategisk leiar til omsorgstenesteavdelinga Omsorgstenesteavdelinga (OTA) har ansvar for å leggje til rette for å vidareutvikle den kommunale omsorgstenesta, samt vidareutvikling og implementering av reforma «Leve heile livet». Fagansvaret omfattar kommunale omsorgstenester, medrekna helse- og omsorgstenester i institusjon og heime, personleg assistanse og praktisk hjelp, opplæring, støttekontakt og BPA, og støtte til pårørande. I avdelinga ligg òg ...

Søknadsfrist: 24. april 2018