Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Lege søkes som fagdirektør/spesialrådgjevar innan smittevern i folkehelseavdelinga

Vi er opptekne av mangfald, og ønskjer å vere ein arbeidsplass som speglar folket. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Vi har eit personalpolitisk mål om å inkludere personar med nedsett funksjonsevne og personar som har stått utanfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legg arbeidstilhøva til rette om det trengst. Gjev du til kjenne at du har innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, kan opplysningane du gjev, brukast til statistikkformål. ...

Søknadsfrist: 16. desember 2019

Eldreombod

Eldreombodet skal etablerast i Ålesund hausten 2020, og vert ein sjølvstendig og fagleg uavhengig etat som er administrativt underordna Helse- og omsorgsdepartementet. Framlegg til lov om Eldreombodet er på høyring med frist 6. desember 2019, med sikte på at Stortinget har lovframlegget føre i vårsesjonen. Lova vert ramma for arbeidsområdet og verksemda til Eldreombodet. Eldreombodet skal på ein uavhengig måte arbeide for å fremje interessene, rettane og behova til eldre andsynes offentlege og ...

Søknadsfrist: 29. desember 2019

Engasjement som samfunnsøkonom for BPA-utvalet

Vi er opptekne av mangfald, og ønskjer å vere ein arbeidsplass som speglar folket. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Vi har eit personalpolitisk mål om å inkludere personar med nedsett funksjonsevne og personar som har stått utanfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legg arbeidstilhøva til rette om det trengst.   Gjev du til kjenne at du har innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, kan opplysningane du gjev, brukast til statistikkformål. ...

Søknadsfrist: 11. desember 2019

Til toppen