Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

To faste stillingar som seniorrådgjevar i helserettsavdelinga

Vil du vere med å bidra til utvikling og fagleg høg kvalitet innan område som er svært viktige for samfunnet, og vere med på å bidra til at befolkninga får gode og likeverdige helse- og omsorgstenester? Då kan dette vere jobben for deg! ...

Søknadsfrist: 16. april 2021

Rådgjevar/seniorrådgjevar i Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap

Ønskjer du å vere med og utvikle det internasjonale arbeidet HOD gjer overfor EU og det nordiske helsesamarbeidet? Noreg samarbeider tett med EU på helseområdet. Samarbeidet er styrkt gjennom handteringa av covid-19. I 2022 tek Noreg over formannskapen i Nordisk Ministerråd. Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap (SIB) i Administrasjonsavdelinga søkjer rådgjevar/seniorrådgjevar (100 % stilling) snarast i eit toårig engasjement. ...

Søknadsfrist: 19. april 2021

Fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i primærhelseteneste¬avdelinga

Vi har no ledig en 100% fast stilling i seksjon for helsetenester og økonomiseksjonen, i primærhelseteneste­avdelinga. ...

Søknadsfrist: 15. april 2021

Departementsråd

Søknadsfrist: 23. april 2021