Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Helseøkonom/samfunnsøkonom/siviløkonom – Fyrstekonsulent/rådgjevar i spesialisthelsetenesteavdeling

Det er ledig stilling frå januar 2018 som fyrstekonsulent/rådgjevar i seksjon for finansiering og styring i spesialisthelsetenesteavdelinga. Seksjonen har ansvaret for å utvikla finansieringssystema for spesialisthelsetenesta, for å handtera helseøkonomiske problemstillingar, og for å samordna arbeidet avdelinga gjer med statsbudsjettet, nasjonal helse- og sjukehusplan og oppdragsdokumentet til dei ...

Søknadsfrist: 5. oktober 2017