Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Fast stilling som seniorrådgjevar i primærhelsetjenesteavdelinga

Vi er opptekne av mangfald, og meiner inkludering og mangfald er ein styrke. Vi ønskjer å vere ein arbeidsstad som speglar folket, og vi ønskjer medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å medverke til endå betre oppgåveløysing. Vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Vi har eit personalpolitisk mål om å inkludere personar med nedsett funksjonsevne og personar som har stått utanfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legg ...

Søknadsfrist: 5. februar 2021

Direktør for Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse skal styrkje digitaliseringa i helse- og omsorgssektoren for å stø oppunder effektive og samanhengande tenester. Direktøren har det overordna ansvaret for at direktoratet legg til rette for nasjonal samordning og ei heilskapleg og føreseieleg e-helseutvikling. ...

Søknadsfrist: 25. februar 2021