Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Drifts- og administrasjonsansvarlig i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Arbeidsoppgaver Vår nye kollega vil inngå i direktørens stab ha ansvaret for ansvar for sekretariatfunksjonen og den daglig kontordrift av nødvendige støttesystemer ved UKOM sine kontorer på Forus i Stavanger utarbeide statistikk og styringsdata som grunnlag for vår utvikling å delta i utviklingen av UKOM som en ny nasjonal virksomhet Krav til ...

Søknadsfrist: 2. november 2018

Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten søker rådgivere, seniorrådgivere, spesialrådgivere (10 stillinger)

UKOM skal belyse saker ut fra pasient-/pårørendeperspektivet, ansatt/lederperspektivet og struktur-/verdiperspektivet. Vi trenger derfor å knytte til oss medarbeidere med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn fra helsetjenesten eller andre samfunnssektorer: Metode, analyse og gransking Helsefag, helseøkonomi og helsetjenester Helseteknologi og informasjonsteknologi Organisasjonspsykologi ("human factor") og forbedringsmetodikk Pedagogikk ...

Søknadsfrist: 2. november 2018

Direktør for Helsedirektoratet

For å søke på stillinga  klikk på lenka  ...

Søknadsfrist: 5. november 2018

Rådgjevar/seniorrådgjevar til administrasjonsavdelinga, seksjon for beredskap og sikkerheit – vikar

Det er ledig eit vikariat i seksjon for beredskap og sikkerheit. Seksjonen koordinerer beredskaps- og tryggingsarbeidet i departementet med hovudfokus på utvikling av regel- og planverk, budsjett, etatsstyring, systemutvikling, kompetansetiltak, øvingar og krisehandtering.   Arbeidsområde Tryggingssystem i departementet og helse- og omsorgssektoren Beredskapsplanar for departementet og helse- og omsorgssektoren Krisehandteringsapparatet i ...

Søknadsfrist: 1. november 2018

2 faste stillinger som rådgjevar/seniorrådgjevar

Omsorgstjenesteavdelinga hovedoppgåver er å bidra til videreutvikling av omsorgstenesten, med særlig merksmed på kvalitet og tilgjengelighet og følgene av den demografiske utviklinga i samfunnet. Avdelinga har hovedansvar for statens politikk knyttet til dei kommunale omsorgstenestene forankra i lov om kommunale helse- og omsorgstenester, blant anna helsetenester i hjemmet, personleg assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og plass i ...

Søknadsfrist: 23. oktober 2018

Kommunikasjonsdirektør

For å søke på stillinga før 25. oktober 2018, klikk på lenka  ...

Søknadsfrist: 25. oktober 2018

Til toppen