Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Fast stilling som førstekonsulent i HR-seksjonen

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver i departementet, bl.a. organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, personal- og lønnsspørsmål, koordinering av fellessaker, intern økonomiforvaltning, IKT og dokumentasjon. Avdelingen har også fag- og samordningsansvar for arbeidsrettslige spørsmål, beredskap, sikkerhet og internasjonalt samarbeid i helse- og omsorgssektoren. Administrasjonsavdelingen består av Seksjon for internasjonalt samarbeid, Seksjon for sikkerhet og beredskap, ...

Søknadsfrist: Fredag 13. oktober 2023