Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Engasjement som rådgivar i Folkehelseavdelingen fram til 31.12.2018

Engasjementet er i Seksjon for ernæring og mattryggleik. Seksjon for ernæring og mattryggleik har ansvar for områda ernæring, mattryggleik, drikkevatn og kosmetikk. Ansvaret vert særlig ivarteke gjennom etatstyring, regelverksarbeid og arbeid med dei årlege budsjettprosessane. Med i seksjonsoppgåvene høyrer òg internasjonalt arbeid, blant anna knytt til utvikling og gjennomføring av nytt regelverk gjennom EØS-avtalen, WHO, Nordisk ministerråd og Codex Alimentarius. Seksjonen har ...

Søknadsfrist: 2. juli 2018

Sekretariatsleder til sekretariatet for et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet

Ønsker du å jobbe med å utrede autismefeltet? Vi søker en sekretariatsleder til sekretariatet for et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning høsten 2019. Stillingen er et midlertidig engasjement fram til 31. desember 2019. Tiltredelse snarest. Den overordnede målsettingen til regjeringen er at alle, uavhengig av bosted, alder og diagnose, skal ha ...

Søknadsfrist: 26. juni 2018

Seniorrådgiver/spesialrådgiver– jurist (seksjon for HR)

I seksjon for HR har vi ledig fast stilling for erfaren jurist som hovedsakelig skal arbeide med arbeidsrett og forvaltningsrett. Arbeidsoppgavene vil være saksbehandling og rådgivning internt i departementet og eksternt overfor hele helse- og omsorgssektoren innen disse fagområdene. Et viktig område vil være beredskap ved arbeidskonflikter innen alle sektorer når det gjelder fare for liv og helse. ...

Søknadsfrist: 22. juni 2018