Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Vil du bidra til å forbedre og digitalisere helse- og omsorgssektoren? 

Teknologi og digitalisering er nødvendig for å kunne utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. E-helseavdelingen har ansvar for myndighetsoppgaver og prosjektoppfølging for å gjennomføre digitalisering av tjenestene i sektoren. Vi har et bredt spekter av oppgaver, blant annet etatsstyring av Direktoratet for e-helse og oppfølging av Norsk helsenett SF, og bidra til styringen på tvers av hele departementets ansvarsområde. Videre jobber avdelingen med virkemidler som skal sørge for at ...

Søknadsfrist: 15. desember 2022