Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Seniorrådgivar i HR-seksjonen i administrasjonsavdelinga

I åra som kjem, vil sentrale oppgåver for HR-seksjonen vere å effektivisere, digitalisere og tilpasse administrative tenester til nye arbeidsformer. Seksjonen har òg ansvar for å utvikle og forvalte lønns- og personalpolitikken i departementet, bidra til positiv utvikling av organisasjonen og kompetansen til dei tilsette, løpande personalforvaltning, lønnsforhandlingar, HMS, arbeidsrett, saker i samsvar med offentleglova, forvaltningslova og arbeidsmiljølova, beredskap ved arbeidskonfliktar ...

Søknadsfrist: 23. mai 2017

Vikariat som seniorrådgjevar/spesialrådgjevar - jurist (seksjon for HR)

Arbeidsoppgåver Vi søkjer erfaren jurist som hovudsakleg skal jobbe med arbeidsrett, forvaltningsrett og offentleglova. Arbeidsoppgåvene vil vera sakshandsaming og rådgjeving internt i departementet og eksternt overfor heile helse- og omsorgssektoren innan desse fagområda. Eit viktig område vil òg vera beredskap ved arbeidskonflikter innen alle sektorar når det gjeld fare for liv og helse. I tillegg til dette kjem klagesakshandsaming etter lov om offentleg innsyn samt ...

Søknadsfrist: 8. mai 2017

Ekspedisjonssjef i avdeling for e-helse

Arbeidsområde Avdeling for e-helse har vore ei midlertidig organisering som no blir vidareført som fast avdeling. Avdelingen har ansvar for planlegging og gjennomføring av digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. IKT er ein innsatsfaktor med stor og økende betydning i sektoren. Avdeling for e-helse har eit bredt spekter av oppgåver, mellom anna etatsstyring av Direktoratet for e-helse, etablera gode digitale tenester til helsepersonell og innbyggjarar, og følgje opp arbeidet med Én ...

Søknadsfrist: 3. mai 2017