Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Sekretariatet til Bioteknologirådet - kommunikasjonssjef/seniorrådgivar

Hovudarbeidsområde: styrkje kommunikasjonsarbeidet og synleggjere arbeidet rådet gjer vere redaktør for nettstaden bioteknologiradet.no, som mellom anna inneheld målretta informasjon til bruk for skular vere redaktør for tidsskriftet GENialt (papir og digitalt) handtere media skrive kronikkar, lesarinnlegg og artiklar utføre strategisk arbeid ...

Søknadsfrist: 20. august 2017