Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Underdirektør i HR-seksjonen i Administrasjonsavdelinga

Administrasjonsavdelinga har ansvar for beredskap, internasjonalt helsesamarbeid,  HR, interne fellesoppgåver og koordinering, og skal bidra til at departementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningsliner for sentralforvaltinga. ...

Søknadsfrist: 25. juni 2021

Førstekonsulent/rådgjevar (økonom)

Vi har no ledig ei 100 % fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar. Stillinga er plassert i Folkehelseseksjonen. Attåt oppgåver i eigen seksjon kan det vere aktuelt med oppgåver på andre fagområde i avdelinga. Folkehelseseksjonen har spesielt ansvar for miljøretta helsevern, smittevern og vaksiner, strålevern og atomtryggleik, fysisk aktivitet, psykisk helse og livskvalitet innan folkehelse, lokalt folkehelsearbeid, eldrepolitikk, sosiale helseskilnader, helseanalysar, ...

Søknadsfrist: 24. juni 2021

Fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i omsorgstenesteavdelinga

Vi har no ledig ei 100% fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i seksjon for innovasjon og kompetanse, i omsorgstjenesteavdelinga. Det er ønskjeleg med rask tiltreding. ...

Søknadsfrist: 24. juni 2021

Førstekonsulent/rådgjevar/seniorrådgjevar (jurist)

Vi har no ledig ei 100 % fast stilling som jurist i Folkehelseseksjonen. Seksjonen har spesielt ansvar for miljøretta helsevern, smittevern og vaksiner, strålevern og atomtryggleik, fysisk aktivitet, psykisk helse og livskvalitet innan folkehelse, lokalt folkehelsearbeid, eldrepolitikk, sosiale helseskilnader og helseanalysar. Seksjonen har òg ansvar for etatsstyringa av Folkehelseinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomtryggleik og Eldreombodet ...

Søknadsfrist: 24. juni 2021