Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Spesialisthelsetjenesteavdelingen - avdelingsdirektør

Vi søker en utviklingsorientert avdelingsdirektør til vår spesialisthelsetjenestavdeling Avdelingens hovedoppgaver er å bidra til videreutvikling av spesialisthelsetjenesten og legemiddelpolitikken, med særlig oppmerksomhet på kvalitet og tilgjengelighet, samt følgene av den demografiske og den medisinske utviklingen i samfunnet. Avdelingen har ansvar for etatstyringen av underliggende virksomheter, herunder Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Avdelingen er ...

Søknadsfrist: 6. september 2018

Engasjement som seniorrådgjevar i avdeling for omsorgstenester

Om stillinga Stillinga er i omsorgstenesteavdelinga (OTA), som har eit hovudansvar for statleg politikk knytt til dei kommunale omsorgstenestene forankra i lov om kommunale helse- og omsorgstenester, mellom anna helsetenester i heimen, personleg assistanse, herunder praktisk hjelp og opplæring og støttekontakt, og plass i institusjon, herunder sjukeheimar. Stillinga er knytt til utvikling av ein pårørandestrategi, attåt oppfølging av Nasjonal strategi for ...

Søknadsfrist: 20. august 2018