Ledige stillinger i Helse- og omsorgsdepartementet

Du kan søke jobb i Helse- og omsorgsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbPort. På en enkel måte kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Hvis det er ledige stillinger, ligger de på denne siden.

Stillinger utlyst på Jobbnorge.no

Fast stilling som økonomi- og administrasjonsansvarleg i Bioteknologirådet

Bioteknologirådet sitt sekretariat har i dag åtte tilsette: direktør, kontorsjef, kommunikasjonssjef og seniorrådgivarar med kunnskap om ...

Søknadsfrist: 15.07.2024

Vi søker tre engasjementer som utvalgssekretærer

Helse- og omsorgsdepartementet søker tre utvalgssekretærer/utreder i engasjement frem til 1. juni 2026. Sekretariatet for utvalget er lagt ...

Søknadsfrist: 17.07.2024

Vi søker en erfaren økonomimedarbeider! Seniorrådgiver

Seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT ligger i departementets administrasjonsavdeling (ADA). ADA har ansvar for fellesoppgaver i ...

Søknadsfrist: 09.08.2024

Helse- og omsorgsdepartementet søker direktør Direktoratet for medisinske produkter

Helse- og omsorgsdepartementet skal ansette ny direktør i Direktoratet for medisinske produkter (DMP). ...

Søknadsfrist: 18.08.2024

Vi har ledig fast stilling i eigaravdelinga 

Hovudoppgåva til eigaravdelinga er eigarstyringa av dei regionale helseføretaka. Avdelinga arbeider med å peike ut og følgje opp styra for ...

Søknadsfrist: 25.08.2024

Vi søkjer økonom med gode analyseferdigheiter! Er det deg?

Hovudoppgåva til eigaravdelinga er eigarstyringa av dei regionale helseføretaka. Avdelinga arbeider med å peike ut og følgje opp styra for ...

Søknadsfrist: 25.08.2024

Ekspedisjonssjef

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å samle ansvaret for eier- og myndighetsstyring av spesialisthelsetjenesten i én avdeling. ...

Søknadsfrist: 15.09.2024