Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer, for eksempel pressemeldinger, nyheter og taler fra tidligere regjeringsperioder. Du finner også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer her. Arkivet inneholder i tillegg dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Innhold som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art.

Aktuelle lenker:

 • Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Rådet skulle arbeide for å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen.

 • Bivirkningsnemnda

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Nemnda skal være helsemyndighetenes rådgivende organ i spørsmål om bivirkninger og komplikasjoner fremkalt av legemidler. Nemnda er lagt til Statens legemiddelverk.

 • Forsknings- og høyere utdanningsministeren besøker Østfold

  19.01.2024 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøker Høgskolen i Østfold og møter studenter på ingeniør- og helsefag.

  Tidspunkt: 19.01.2024 Hele dagen

 • Forsknings- og høyere utdanningsministeren deltar på Kontaktkonferansen

  16.01.2024 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch åpner- og deltar på Kontaktkonferansen 2024.

  Tidspunkt: 16.01.2024 Hele dagen

 • Forsknings- og høyere utdanningsministeren besøker Universitetet i Sørøst-Norge

  15.01.2024 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøker USN Notodden, USN Bø og USN Porsgrunn.

  Tidspunkt: 15.01.2024

 • Forsknings- og høyere utdanningsministeren besøker Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

  10.01.2024 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøker Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

  Tidspunkt: 10.01.2024, kl 10.00

 • Kunnskapsministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren møter NFLP

  09.01.2024 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling.

  Tidspunkt: 09.01.2024, kl 09.30

 • Forsknings- og høyere utdanningsministeren møter ANSA

  08.01.2024 Kalenderhendelse Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch møter Association of Norwegian Students Abroad.

  Tidspunkt: 08.01.2024, kl 10.30

 • Spørsmål og svar for norske borgere i Midtøsten

  04.01.2024 Artikkel Utenriksdepartementet

  Sikkerhetssituasjonen i Israel og de palestinske områdene er alvorlig og uforutsigbar. Dette påvirker også situasjonen i nabolandet Libanon og øvrige land i regionen.

 • Det europeiske menneskerettighetssystemet

  11.12.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Europarådet arbeider for å styrke menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i Europa. Det overordnede formålet er å bidra til å realisere felleseuropeiske idealer og verdier og fremme sosial og økonomisk utvikling.

 • Farmakopekommisjonen

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommisjonen skal være rådgivende organ for Statens legemiddelverk i farmakopespørsmål, herunder utarbeidelsen av Norske legemiddelstandarder og arbeidet i forbindelse med Den europeiske farmakope.

 • Fagrådet for Statens institutt for rusmiddelforskning

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Etablert 01.01.2001 av Sosial- og helsedepartementet. Det tidligere Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, som ble opprettet av Sosialdepartementet i 1959, inngikk i sin helhet i det nye instituttet. Styret for SIRUS ble omdannet til

 • Utvalg som skal vurdere det offentlige engasjement på tannhelsefeltet

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget skal vurdere befolkningens rettigheter til offentlig finansierte tannhelsetjenester og egenandeler ved slike tjenester

 • Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Opprettet: forskrift om bidrag til behandling i utlandet og klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet, 14. januar 1999 med hjemmel i folketrygdloven 28. februar 1997 nr. 19 §§ 5-22, 20-9 og 21-17. Hovedpunkter i mandat/arbeidsområde: avgjøre

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  NR har som hovedoppgave å være rådgivende organ for Sosial- og helsedepartementet i alle saker som angår spesialistutdanning av leger og legefordeling.

 • Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Rådet skal gi anbefalinger til Helsedepartementet angående prioritering innen sykehus- og kommunehelsetjeneste

 • Pasientskadenemnda

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en midlertidig ordning for pasientskadeerstatning som trådte i kraft 1. januar 1988 etter avtale mellom staten og fylkeskommunene.

 • AS Vinmonopolets bedriftsforsamling

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Opprettet 01.07.1979 av Sosialdepartementet i henhold til § 9 i lov om A/S Vinmonopolet av 19. juni 1931 oppnevnes en bedriftsforsamling på 21 medlemmer med varamenn. 2/3 av medlemmene med varamenn oppnevnes av Stortinget. 1/3 av medlemmene med

 • AS Vinmonopolets styre

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Opprettet 13.05.1932 ved kongelig resolusjon Instruks fastsatt ved samme kgl. resolusjon Ant.medl. 9 - Ant. varamedl.11

 • Klima- og miljøministeren innleier på Yaras haustseminar

  17.10.2023 Kalenderhending Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøministeren Espen Barth Eide innleder på Yaras høstseminar om sammenhenger og utfordringer i det globale matsystemet

  Tidspunkt: 17.10.2023, kl 15.30

 • Side 1 av 9728
 • Side 1 av 9728