Søk i arkivet

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 1-20 av 131388 treff

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk Institutt for Skog og landskap - Tildelingsbrev 2015

  12.03.2015 Brev Landbruks- og matdepartementet

  Norsk Institutt for Skog og landskap - Tildelingsbrev 2015 (pdf)

 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) - Tildelingsbrev 2015

  12.03.2015 Brev Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) - Tildelingsbrev 2015 (pdf)

 • Bioforsk - Tildelingsbrev 2015

  23.01.2015 Brev Landbruks- og matdepartementet

  Statsbudsjettet 2015 - Tildelingsbrev til Bioforsk (pdf)

 • Rapporteringsskjema verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker

  11.12.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

    Her er rapporteringsskjema verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker (word)

 • 10,2 millionar kroner til 15 lokale og regionale parkprosjekt

  11.12.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Søknadane til Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parkar er no vurdert. 15 lokale og regionale parkprosjekt får til saman 10,2 millionar kroner i støtte i 2013.

 • Utlysning – Tilskuddsordning - Verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker 2014

  11.12.2014 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker er en tre-årig satsning i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tidligere KRD). Programmet skal bidra til lokal og regional utvikling. Målet er å ta vare på og utnytte særegne natur- og kulturverdier som finnes i enkelte områder. Søknadsfrist er 14. mars 2014.

 • Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker

  11.12.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med særegne natur- og kulturverdier. Hensikten med Verdiskapingsprogrammet er å bidra til lokal og regional utvikling ved å ta vare på og utvikle natur, kultur og miljø og menneskelige ressurser i området. Parkene skal fremme helhetlig steds- og næringsutvikling, og levende bygdesamfunn i områder med slike verdier. Det er satt av 10 mill. kroner på budsjettet i 2012, 2013 og 2014 til programmet.

 • Samarbeid med Russland i nordområda

  24.11.2014 Artikkel Utenriksdepartementet

  Noreg og Russland samarbeidar no betre enn nokon gong om å byggje opp ein levande europeisk grenseregion i nord. Dei siste åra er det skipa internasjonal semje om at regionen er ein av dei mest perspektivrike i Europa for ressursutvinning og utvikling av nye marine og landbaserte næringar.

 • Rapport om offentlig tjenestepensjon

  24.11.2014 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Et partssammensatte utvalg har vurdert ulike tilpasninger av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen.

 • Presseseminar om klimaforhandlingene i Lima

  21.11.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til presseseminar torsdag 27. november kl 10.00 – 11.00, i etterkant av debattmøtet Grønn Agenda.

 • Bolyst

  15.11.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Tilskuddsordningen har som mål å støtte prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. Offentlige og private aktører kan søke om tilskudd. Enkeltpersoner kan ikke søke. Søknadsfristen var 8. mars 2013.

 • Ny uførestønad og ny alderspensjon under behandling

  15.11.2014 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Uførepensjonstvalget la fram sin innstilling 16. mai 2007. Utvalgets innstilling er nå under behandling.

 • Ny uførepensjonsordning for offentlig ansatte

  15.11.2014 Artikkel Arbeidsdepartementet

  Arbeidsdepartementet har lagt fram forslag om en ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger.

 • Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

  15.11.2014 Artikkel Arbeidsdepartementet

  Regjeringen Stoltenberg II la fram forslag til ny uføretrygd og alderspensjon til uføre 27. mai 2011.

 • Uførepensjonsutvalget - mandat og sammensetning

  10.11.2014 Artikkel Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen Bondevik II nedsatte i 2005 et offentlig utvalg under ledelse av Oluf Arntsen, som fikk i oppdrag å utrede en ny uførepensjonsordning. Her finner du mandat og sammensetning for utvalget.

 • Styrket demokrati i Den norske kirke

  03.11.2014 Artikkel Kultur- og kirkedepartementet

  Kultur- og kirkeminister Trond Giske mottok i dag (13. mai 2008) utredningen om demokratireformer i Den norske kirke fra utvalgsleder Trond Bakkevig.

 • Fiskeridirektoratet med svar på ny høring i innsigelsessak ifm Engebøfjellet

  29.10.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeridirektoratet med svar på ny høring i innsigelsessak ifm Engebøfjellet

 • OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

  27.10.2014 Artikkel Utenriksdepartementet

  OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv (i fulltekst OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper – anbefalinger for ansvarlig næringsliv i en global kontekst) er anbefalinger fra regjeringer til selskaper med internasjonal virksomhet . Målet er å fremme bærekraftig utvikling gjennom ansvarlig drift, handel og investeringer.

 • Tips til praktikanter

  27.10.2014 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her er noen tips til fremtidige praktikanter i Genève.

 • Informasjon om søknad om eksport til Russland i forbindelse med innføring av restriktive tiltak

  13.10.2014 Artikkel Utenriksdepartementet

  Regjeringen vedtok 15. august 2014 de nye restriktive tiltakene overfor Russland. Det vises til pressemelding av 15.08.2014. Forskriften er tilgjengelig her.