Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 21-40 av 143291 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Innspillsmøte i forbindelse med FNs kvinnekommisjon

  18.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Det holdes et innspillsmøte i forbindelse med FNs kvinnekommisjon (CSW 63/2019) som avholdes i mars 2019. Deltakere fra organisasjoner / sivilt samfunn er invitert til møtet.

  Tidspunkt: 18.12.2018, kl 12:00

 • Utviklingsministeren har møte om FN sin kvinnekommisjon i 2019

  18.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland inviterer sivilt samfunn til møte for å få innspel til FN sin kvinnekommisjon i 2019.

  Tidspunkt: 18.12.2018, kl 12:00

 • NOU om fosterhjemsomsorgen

  18.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden mottar en offentlig utredning om rammebetingelsene for ordinære fosterhjem.

  Tidspunkt: 18.12.2018, kl 10:00

 • Saker til behandling i Stortinget

  17.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Følgende saker fra departementet blir behandlet i Stortinget:

  Tidspunkt: 17.12.2018, kl 15:30

 • Møte med NRLs ungdomsutvalg

  13.12.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud møter Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ungdomsutvalg.

  Tidspunkt: 13.12.2018, kl 12:00

 • Dialogforum for økologisk jordbruk

  13.12.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud leder det første møtet i dialogforum for økologisk jordbruk, en oppfølging av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk.

  Tidspunkt: 13.12.2018, kl 09:00

 • Utviklingsministeren deltek på eit møte om borne- og mødrehelse

  12.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup deltek på eit møte i partnarskapet for borne- og mødrehelse.

  Tidspunkt: 12.12.2018

 • Budsjettbehandling i Stortinget

  11.12.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksud deltar under budsjettbehandling i Stortinget - Statsbudsjettet 2019 og Prop 29 S - Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet.

  Tidspunkt: 11.12.2018, kl 10:00

 • Møte med FAOs Generaldirektør

  10.12.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud møter FAOs Generaldirektør José Graziano da Silva.

  Tidspunkt: 10.12.2018, kl 09:30

 • Utviklingsministeren deltek på møte i vaksinealliansen

  10.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup deltek på møte i den globale vaksinealliansen (Gavi).

  Tidspunkt: 10.12.2018

 • Åpning av Bufdirs fagdag

  07.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden åpner Bufdirs fagdag om foreldreveiledning i grupper.

  Tidspunkt: 07.12.2018, kl 09:00

 • Utviklingsministeren møter det diplomatiske korps

  06.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter det diplomatiske korps og orienterer om aktuelle tema i utviklingspolitikken.

  Tidspunkt: 06.12.2018, kl 10:30

 • Besøk i Kongsberg

  06.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden besøker barneverntjenesten i Kongsberg. Tema er arbeidet med familieråd og akuttplasseringer.

  Tidspunkt: 06.12.2018, kl 09:00

 • Utviklingsministeren deltek under handsaminga av melding til Stortinget

  05.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup deltek under Stortinget si handsaming av meldinga om partnarland i utviklingspolitikken.

  Tidspunkt: 05.12.2018, kl 11:00

 • Barne- og likestillingsministeren møter ungdommer i Molde

  05.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden besøker Molde for å få innspill til ungdomspolitikk fra ungdommer. Dette er den tredje av totalt fem reiser rundt i landet for å møte ungdom.

  Tidspunkt: 05.12.2018 Hele dagen

 • Saker til behandling i Stortinget

  04.12.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Følgende saker fra departementet blir behandlet i Stortinget:

  Tidspunkt: 04.12.2018, kl 10:00

 • Matglede og skolebesøk i Mosjøen

  04.12.2018 Kalenderhendelse Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet deltar på inspirasjonsdagen om mat for eldre i Mosjøen. Etter seminaret skal de besøke Vefsn storkjøkken. Deretter går turen til landbruksskolen.

  Tidspunkt: 04.12.2018, kl 00:00

 • Utviklingsministeren held innlegg på Atlas-alliansen sitt seminar

  03.12.2018 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup held innlegg på Atlas-alliansen sitt seminar om rettane til personar med nedsett funksjonsevne.

  Tidspunkt: 03.12.2018, kl 14:00

 • Stopp Hatprats ungdomskonferanse

  30.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden deltar i samtale under Stopp Hatprat sin ungdomskonferanse «Status hatprat».

  Tidspunkt: 30.11.2018, kl 12:30

 • Fotballarrangement i Vallhall Arena

  29.11.2018 Kalenderhendelse Barne- og likestillingsdepartementet

  Statsråden deltar på fotballarrangement for barn i Vallhall Arena, sammen med kulturministeren, Norges idrettsforbund og Europarådet.

  Tidspunkt: 29.11.2018, kl 17:00

Til toppen