Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren holder innlegg på Spekters sykehuskonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Adresse: Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Sted: Hotel Bristol

Tema for konferansen er «Hva kan befolkningen forvente av sykehusene? Og hva må til for at forventningene skal innfris?».