Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 19.04.2024
Født: 1975

Ingvild Kjerkol ble helse- og omsorgsminister 14. oktober 2021. Kjerkol har vært stortingsrepresentant siden 2013, og vært medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget siden 2015.

Kjerkol er vokst opp i Stjørdal, og begynte i kommunestyret i 1995. Hun har studert psykologi og informatikk på NTNU, er høgskolekandidat i Drift og vedlikehold av edb-systemer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har en master i Kunnskapsledelse fra Nord Universitet.

Kjerkol har hatt en rekke offentlige verv, blant annet i Innovasjon Norge og i Norskehavsrådet.