Kommunal- og distriktsdepartementet

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med berekraftsmåla, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
byrom

Kommune- og fylkesinndeling

På disse sidene finner du informasjon om og veiledning i regelverket for endringer i kommune- og fylkesgrenser.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

På disse sidene finner du veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå. Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og sikre felles verdier og grunnleggende levekår for alle.

arbeidsgiverpolitikk

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

Dokumenter

Koronasituasjonen:

Sluttrapport første halvår 2022 om økonomiske konsekvenser for kommunesektoren

Det ble i april 2020 satt ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset, og gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør.

Prop. 1 S (2022-2023)

Departementets budsjettforslag

For budsjettåret 2023.

Aktuelt fra departementet

Statsråd Gjelsvik tar i mot rapporten

Tok i mot rapporten frå personvernkommisjonen

Personvernkommisjonen har levert utredninga om forholda for personvernet i Noreg til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Kommunal- og distriktsdepartementet.