Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Bjørn Arild Gram (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

På disse sidene finner du veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå. Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og sikre felles verdier og grunnleggende levekår for alle.

penger

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

Dokumenter

Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

Departementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

Prop. 1S

Statsbudsjettet 2022

Forslag til vedtak på Kommunal- og distriktsdepartementets område.

Aktuelt fra departementet

Norges riksvåpen

900 millioner kroner mer til kommunene

– Kommunene har stått i frontlinjen i kampen mot koronapandemien i snart to år. Nå er vi inne i en ny fase med mye smitte. Det koster både krefter og penger. Vi vil derfor øke kompensasjonen til kommunene med 750 millioner kroner, slik at de blir i stand til å dekke de økte utgiftene knytta til smitte, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummeret til Statsbudsjettet

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til tilleggsnummer til statsbudsjett for 2022 mandag 8. november. På denne siden finner du aktuell informasjon om budsjettet.