Kommunal- og distriktsdepartementet

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Flyfoto av en by

Veiledere for nye kommunestyrer og fylkesting

Etter valget skal kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg og velge andre folkevalgte organer etter reglene i den nye kommuneloven.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

På disse sidene finner du veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå. Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn, og sikre felles verdier og grunnleggende levekår for alle.

By

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

Dokumenter

Prop. 113 LS

Deling av fylker og Ålesund kommune

Proposisjonen gjelder deling av fylkene Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, samt deling av Ålesund kommune

Rundskriv H-4/22

Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022

Rundskriv om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2023 og vedtak i Revidert nasjonalbudsjett 2022, herunder om trekket som skal foretas i innbyggertilskuddet pga. økte skatteinntekter i 2022.

Aktuelt fra departementet

""

Gratulerer med verdas urfolksdag!

09.08.2022: I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. Årets tema er urfolkskvinner si viktige rolle i bevaringa og overføringa av tradisjonell kunnskap

Nett-tv

Se sendingen her

11-årsmarkering for 22. juli

Program og praktisk informasjon for årets minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya.