Departementene

Kommunal- og distriktsdepartementet

Erling Sande (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Karianne Oldernes Tung (Ap)

Digitaliserings- og forvaltningsminister

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med berekraftsmåla, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

På disse sidene finner du veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå. Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging.

arbeidsgiverpolitikk

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

byrom

Kommune- og fylkesinndeling

På disse sidene finner du informasjon om og veiledning i regelverket for endringer i kommune- og fylkesgrenser.

Andre nettsteder

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 25 00
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo