Departementene

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med berekraftsmåla, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.
Plantegninger og modeller av bygninger og heisekraner

Planlegging etter plan- og bygningsloven

På disse sidene finner du veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå. Du finner også informasjon om forskjellige hensyn og fagtema som er viktig for god planlegging.

arbeidsgiverpolitikk

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

byrom

Kommune- og fylkesinndeling

På disse sidene finner du informasjon om og veiledning i regelverket for endringer i kommune- og fylkesgrenser.

Norges riksvåpen

Revidert nasjonalbudsjett

11. mai 2023 kl. 10.45 la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Andre nettsteder

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 25 00
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0032 Oslo