Ansvarsområder og oppgaver i Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet  (KDD) har ansvaret for politikkutforming og forvaltning innenfor en rekke sentrale samfunnsområder. Det gjør KDD til et av de største departementene.

Ansvarsområder:

 

  • Bolig- og bygningspolitikk
  • Bygge- og eiendomspolitikk i statlig sivil sektor
  • Den nasjonale kart- og geodatapolitikken
  • Gjennomføring av valg
  • Kommunal forvaltning, kommuneøkonomi, lokalt selvstyre
  • Partiloven
  • Plan- og bygningsloven med forskrifter
  • Planlegging og konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens bestemmelser
  • Politikk overfor samer og nasjonale minoriteter
  • Regional- og distriktspolitikk