Kommunal- og distriktsdepartementet

Ansvarsområder og oppgaver i Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet  (KDD) har ansvaret for politikkutforming og forvaltning innenfor en rekke sentrale samfunnsområder. Det gjør KDD til et av de største departementene.

Ansvarsområder:

 • Ansvar for drift og utvikling av statsforvalterne
 • Bolig- og bygningspolitikk
 • Bygg, sikkerhet og fellestjenester i regjeringskvartalet
 • Bygge- og eiendomspolitikk i statlig sivil sektor
 • Deler av personvernpolitikken, og blant annet personopplysningsforskriften
 • Den nasjonale kart- og geodatapolitikken
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Forvaltningspolitikk, modernisering, IKT-politikk og digitalisering av offentlig sektor, næringsrettet IKT, Digital21 og ressurser til IKT-forskning
 • Gjennomføring av valg
 • Kommunal forvaltning, kommuneøkonomi, lokalt selvstyre
 • Kontaktdepartement for Kongehuset
 • Partiloven
 • Plan- og bygningsloven med forskrifter
 • Planlegging og konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens bestemmelser
 • Politikk overfor samer og nasjonale minoriteter
 • Regional- og distriktspolitikk
 • Statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk