Om Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementsråden er den øverste faste embetsstillingen i departementet. Departementsråden avlaster og er rådgiver for statsråden, og samordner arbeidet i departementet. Kommunal- og distriktsdepartementet har ca. 230 ansatte. Departementet fungerer som et faglig sekretariat for politisk ledelse.