Selskaper

Oversikt over selskapene hvor Kommunal- og distriktsdepartementet forvalter statens eierskap.
  • Electronic Chart Centre (ECC)

    ECC forvalter, kvalitetssikrer og tilgjengeliggjør autoriserte elektroniske sjøkart (ENCer) for en rekke lands kartverk på vegne av sjøkartsamarbeidet PRIMAR. Selskapet utvikler også nye løsninger for sjøkart for PRIMAR og andre brukere. Statens eierandel er 100 prosent.

    Nettside: https://www.ecc.no/

  • Kommunalbanken

    Kommunalbanken AS gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Staten eier 100 prosent av aksjene i Kommunalbanken.

    Nettside: https://www.kbn.com/