Oversikt over selskapene hvor Kommunal- og distriktsdepartementet forvalter statens eierskap.
 • Electronic Chart Centre (ECC)

  ECC forvalter, kvalitetssikrer og tilgjengeliggjør autoriserte elektroniske sjøkart (ENCer) for en rekke lands kartverk på vegne av sjøkartsamarbeidet PRIMAR. Selskapet utvikler også nye løsninger for sjøkart for PRIMAR og andre brukere. Statens eierandel er 100 prosent.

  Nettside: https://www.ecc.no/

 • Norid

  Norid AS er registerenheten for de norske landkodetoppdomenene .no (Norge), .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøya). Det er kun .no-domenet som er åpent for registreringer. Norid forvalter registreringstjenesten og navnetjenesten for toppdomenene, og statens mål som eier er at disse tjenestene skal være sikre og tilgjengelige for internettbrukerne. Statens eierandel er 100 prosent.

  Nettside: https://www.norid.no/no/

 • Kommunalbanken

  Kommunalbanken AS gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Staten eier 100 prosent av aksjene i Kommunalbanken.

  Nettside: https://www.kbn.com/