Electronic Chart Centre (ECC)

ECC forvalter, kvalitetssikrer og tilgjengeliggjør autoriserte elektroniske sjøkart (ENCer) for en rekke lands kartverk på vegne av sjøkartsamarbeidet PRIMAR. Selskapet utvikler også nye løsninger for sjøkart for PRIMAR og andre brukere. Statens eierandel er 100 prosent.

Fra 1.januar 2022 ble eierstyringen av selskapet ECC overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til KDD.

ECC arbeider også med utvikling av internasjonale kart-standarder. I tillegg driver ECC noe kommersiell kartvirksomhet til havs, i luften og på land. bl.a. leverer de kartrelatert systemutvikling for Forsvaret, Luftambulansetjenesten og private, samt karttjenester for loser og redningstjenester.

Selskapet har rundt 20 ansatte, omsetter for litt over 30 mill. kroner i året og holder til i Stavanger. 33 000 skip benytter data fra ECC/PRIMAR, som i praksis dekker det meste av sjøkart i verden.

Om Electronic Chart Centre (ECC)

 

Nettside: https://www.ecc.no/