Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

E-post: postmottak@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 01

Født: 1973
Tiltrådte: 14.10.2021

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester.

Jon-Ivar Nygård (Ap) ble samferdselsminister 14. oktober 2021.

Han var før det ordfører i Fredrikstad fra 2011 og satt i bystyret fra 1993. Nygård har hatt flere verv i Arbeiderpartiet og i folkevalgte organer. Han satt i Arbeiderpartiets landsstyre i perioden 2003–2004 og har vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet i perioden 2014–2023. Han er valgt inn på Stortinget som representant for Østfold i perioden 2021–2025. Nygård er cand.mag. fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold med studier i historie, sosialøkonomi og statsvitenskap.