Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

E-post: postmottak@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 01

Født: 1973
Tiltrådte: 14.10.2021

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester.