Forsiden

Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Denne siden viser ledige stillinger i Samferdselsdepartementet. Dersom listen er tom, er det ingen ledige stillinger akkurat nå. Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods og posttjenester.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, Der kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål.

Ekspedisjonssjef - Avdeling for luftfart, post og kjøp

Samferdselsdepartementet søker ekspedisjonssjef for avdeling for luftfart, post og kjøp. Avdelingen ivaretar Samferdselsdepartementets sektoransvar for luftfart og post, og har ansvar for koordinering og oppfølging av departementets EØS-arbeid, samt koordinering av departementets internasjonale arbeid. Avdelingen har også ansvar for statens kjøp av fly- og posttjenester, samt kjøp av kystrutetjenester. Avdelingen har videre etatsstyringsansvar for Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon.

Søknadsfrist: 19. februar 2023 

Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

Byseksjonen (BY) er en av tre seksjoner i Vei-, by- og trafikksikkerhetsseksjonen. Seksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med byvekstavtaler, herunder statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk. Videre har seksjonen ansvar for bompengefinansiering og trafikantbetaling, inkludert bompengefinansierte bypakker. Seksjonen har også ansvar for miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Byseksjonen ...

Søknadsfrist: 17. februar 2023

Seniorrådgiver/utredningsleder til Veiseksjonen

Veiseksjonen har ansvaret for finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveiene og riksveiferjene våre. Videre har seksjonen etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet samt oppfølging av utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Seksjonen har et overordnet ansvar for forvaltning av veglovgivningen og deler av yrkestransportlova. Vi jobber tett opp mot politisk ledelse i departementet og det vi gjør har stor oppmerksomhet fra både myndigheter, media, interesseorganisasjoner ...

Søknadsfrist: 10. februar 2023