Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

Mye av det som omgir deg i hverdagen er fraktet til Norge via havnene våre, og når du kjører bil, reiser med fly, henter en pakke på postkontoret eller leser nyheter på mobilen din blir du berørt av måten vi løser oppgavene våre på - samferdsel binder Norge sammen!

Vi jobber med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk, telekommunikasjon og posttjenester.

Vil du vite mer om hva vi jobber med? Titt på filmen om oss!

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Førstekonsulent/rådgiver - jurist i Kystseksjonen

I Kystseksjonen er det nå ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver.   Kystseksjonen er en forholdsvis nyopprettet seksjon i Samferdselsdepartementet, med 16 medarbeidere. Seksjonen ivaretar ansvaret for sjøtransport, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø er underliggende etater. ...

Søknadsfrist: 30. januar 2019

Er du vår nye økonom i Luftfartsseksjonen?

Luftfartsseksjonen søkjer ny medarbeidar til fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar. Arbeidsområdet til Luftfartsseksjonen omfattar generelle rammevilkår for luftfarten, lov- og forskriftsarbeid, bi-/multilaterale forhandlingar, søknads- og klagesaksbehandling, utgreiings-, plan-, økonomi- og budsjettsaker, forvalting av staten sine eigarinteresser i Avinor AS, etatsstyring av Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport, kjøp av regionale flyruter, generelt ...

Søknadsfrist: 30. januar 2019

Til toppen