Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

 

Saksbehandlar trainee

Stillinga er øyremerkt deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en og er del av traineeprogrammet i staten. Programmet skal gi deltakarane relevant arbeidserfaring og moglegheit til å utvikle seg gjennom eit medarbeidarutviklingsprogram, mellom anna ved å delta på samlingar. Det er i utgangspunktet ei 100 % stilling, men stillingsprosenten kan justerast noko ved eventuelle behov. Stillinga har førebels lengd på 1,5 - 2 år, med moglegheit for forlenging. Les meir om traineeprogrammet her ...

Søknadsfrist: 23. oktober 2020