Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Vegdirektør

Statens vegvesen skal bidra til å nå de overordnede målene for transportpolitikken om et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Statens vegvesen har en sentral rolle på områder som tilrettelegging for framtidens transportsystem, en målrettet og kostnadseffektiv utbygging og drift av det nasjonale vegnettet, og helhetlig bypolitikk og kollektivtransport. Ny teknologi og nye tjenestemodeller gir store muligheter for innovasjon og utvikling for å skape en framtidsrettet etat. 

Søknadsfrist: 22.09.2019. Les mer og søk stillingen (Webcruiter)

Avdelingsdirektør til Planseksjonen (seksjonsleder)

Planseksjonen er en av tre seksjoner i Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen, og har p.t. 6 medarbeidere. Som avdelingsdirektør i Planseksjonen vil du inngå i avdelingens ledergruppe. Planseksjonen har ansvar for strategisk planlegging, utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene og har en sentral rolle i departementets arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). For pågående revisjon av Nasjonal transportplan er prosessledelsen skilt ut i et eget prosjekt. ...

Søknadsfrist: 20. september 2019

Til toppen