Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver

Byseksjonen (BY) er en av tre seksjoner i Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med byvekstavtaler, herunder statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk. Videre har seksjonen ansvar for bompengefinansiering og trafikantbetaling, inkludert bompengefinansierte bypakker. Seksjonen har også ansvar for miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Byseksjonen ...

Søknadsfrist: 1. november 2021

Fagdirektør i Vegseksjonen

Vegseksjonen er en av tre seksjoner i Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen. Vegseksjonen har ansvar for vegloven i tillegg til finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegene våre. Seksjonen har videre det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Vegseksjonen har også ansvar for riksvegferjene og utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Vegseksjonen består av 15 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder. ...

Søknadsfrist: 1. november 2021

Jurist (rådgjevar)

Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementet sitt arbeid med trafikktryggleik på veg, og forvaltning og utvikling av vegtrafikklovgivinga og regelverket for yrkestransport. Forvaltning og utvikling av vegtrafikk- og yrkesransportlovgivninga er eit breitt og mangearta område, med rikeleg merksemd politisk og frå nærings- og interesseorganisasjonar, media og publikum. Seksjonen har utstrekt samarbeid med andre departement og etatar, samt betydeleg omfang av EØS-arbeid. Seksjonen er ...

Søknadsfrist: 25. oktober 2021