Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Denne siden viser ledige stillinger i Samferdselsdepartementet. Dersom listen er tom, er det ingen ledige stillinger akkurat nå. Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods og posttjenester.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, Der kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål.

 

Stillinger utlyst på Jobbnorge.no

Jurist (seniorrådgiver) til Trafikksikkerhetsseksjonen

Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på vei, og forvaltning og utvikling av ...

Søknadsfrist: 03.03.2024