Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Sivil- /samfunnsøkonom

Seksjon for styring og kjøp har etatsstyringsansvaret for Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport. I tillegg har vi ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester, samt kjøp av kystrutetjenester. Seksjonen er en av to seksjoner i Avdeling for luftfart, post og kjøp, og koordinerer avdelingens budsjettarbeid. Avdelingen har også ansvar for internasjonale og regulatoriske saker på luft- og postområdet, og for koordinering av departementets EØS-arbeid. Vi søker en motivert ...

Søknadsfrist: 16. desember 2020