Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

Mye av det som omgir deg i hverdagen er fraktet til Norge via havnene våre, og når du kjører bil, reiser med fly, henter en pakke på postkontoret eller leser nyheter på mobilen din blir du berørt av måten vi løser oppgavene våre på - samferdsel binder Norge sammen!

Vi jobber med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk, telekommunikasjon og posttjenester.

Vil du vite mer om hva vi jobber med? Titt på filmen om oss!

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Direktør Jernbanedirektoratet
Samferdselsdepartementet søker en strategisk, utviklingsorientert og synlig leder med god samfunnsforståelse og interesse for samferdselssektoren. Jernbanedirektoratet skal drive strategisk utvikling av togtilbud, utrede framtidige transportbehov og koordinere togtransport med andre transportformer innenfor rammene av jernbanereformen. Direktoratet har ansvaret for konkurranseutsetting av persontogtrafikk og kjøp av infrastrukturtjenester fra Bane NOR SF innen utbygging, drift og vedlikehold. Jernbanedirektoratet skal bidra til høy kvalitet, gode tjenestetilbud og effektiv ressursutnyttelse innen jernbane. En viktig oppgave blir å sikre et hensiktsmessig samspill mellom aktørene i jernbanesektoren og legge til rette for at infrastruktur, togtilbud og togmateriell utvikles og benyttes best mulig. Søknadsfrist er 14. desember 2017.
Les mer

Avdelingsdirektør vegseksjonen
Vegseksjonen inngår som en av tre seksjoner i veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen, og har 15 medarbeidere. Som avdelingsdirektør for vegseksjonen skal du ivareta departementets ansvar for å behandle, utrede og drive fram viktige fagområder og enkeltsaker i vegsektoren og tverrsektorielt. Du vil være ansvarlig for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet og eierstyringen av Nye Veier AS. Du vil også ha det overordnede budsjettansvaret for vegsektoren. Søknadsfrist er 30. november 2017.
Les mer