Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Rådgiver/seniorrådgiver (økonom/samfunnsviter)

Jernbane er et høyt prioritert område i regjeringens samferdselspolitikk og har hatt stor vekst i både bevilgninger og antall reisende. Jernbanen spiller en stadig viktigere rolle for transport av personer og varer, og for utviklingen av hvor folk kan bo og jobbe i Norge. Baneseksjonen har ansvar for strategisk planlegging og budsjettarbeid innen jernbaneområdet, oppfølging av jernbanereformen og etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Videre har seksjonen ansvar for ...

Søknadsfrist: 10. mai 2021