Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Samferdselsdepartementet skal ha lærling i kontor- og administrasjonsfaget for perioden 2022 - 2024. Lærlingen vil organisatorisk være plassert i Administrativ seksjon.  Administrativ seksjon er en av fire seksjoner i Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet. Seksjonen samordner interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling, og har også ansvaret for departementets arkiv og kontortjenester. Hos oss i Samferdselsdepartementet vil du være med på det ...

Søknadsfrist: 8. februar 2022