Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

 

Førstekonsulent/rådgiver i Samfunnssikkerhetsenheten

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvar for koordinering av departementets arbeid med samfunnssikkerhet i transportsektoren, herunder beredskap og krisehåndtering. Dette innebærer utstrakt kontakt mot andre fagavdelinger, departementer og underliggende virksomheter. Enheten har også oppgaver innen forebyggende sikkerhet internt i departementet. Prioriterte områder i departementets samfunnssikkerhetsarbeid inkluderer blant annet sikring av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, ...

Søknadsfrist: 7. desember 2022