Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

Mye av det som omgir deg i hverdagen er fraktet til Norge via havnene våre, og når du kjører bil, reiser med fly, henter en pakke på postkontoret eller leser nyheter på mobilen din blir du berørt av måten vi løser oppgavene våre på - samferdsel binder Norge sammen!

Vi jobber med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk, telekommunikasjon og posttjenester.

Vil du vite mer om hva vi jobber med? Titt på filmen om oss!

Om vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Direktør for Kystverket

Samferdselsdepartementet søker ein strategisk, utviklingsorientert og synleg leiar, som har god forståing for samfunnet og interesse for samferdselssektoren. Kystverket skal være pådrivar i utviklinga av eit transportsystem til sjøs som er sikkert, fremjar verdiskaping og bidreg til omstilling til lavutsleppssamfunnet. Det er sett ambisiøse mål innan framkome, transportsikkerheit, og innan klima og miljø. Viktige utfordringar er knytt til konkurranseevna til sjøtransporten, utnytting av ny teknologi og å kontinuerleg utvikle organisasjonen for å kunne møte morgondagens krav. Les meir om stillinga

 

Rådgjevar/seniorrådgjevar

Baneseksjonen søkjer ny medarbeidar til fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar.   Baneseksjonen tek hand om staten sine eigarinteresser i NSB AS, Bane NOR SF, Mantena AS, Entur AS og Norske Tog AS. Seksjonen har vidare ansvar for handsaming og gjennomføring av jernbanepolitiske saker, mellom anna strategisk utvikling, plan- og budsjettarbeid, andre økonomisaker og juridiske saker. ...

Søknadsfrist: 21. juni 2018