Ledige stillinger i Samferdselsdepartementet

Vil du søke jobb i Samferdseldepartementet? Du kan registrere CV, skrive søknad og legge ved attester og vitnemål i elektronisk form - alt via vår elektroniske jobbportal.

Vi trenger dyktige ledere og medarbeidere, og lover spennende arbeidsoppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse.

I Samferdselsdepartementet jobber vi med politikkutforming, styring av etater og virksomheter og forvaltning innen transport av personer og gods, kystforvalting, havnepolitikk og posttjenester.

Når vi har ledige stillinger, finner du dem listet opp under. Du søker via Jobbnorge om ikke annet er opplyst, der du kan registrere CVen din, skrive søknad, legge ved attester og vitnemål og sende alt inn elektronisk. 

Rådgiver/seniorrådgiver - samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvar for koordinering av departementets arbeid med samfunnssikkerhet i samferdselssektoren, herunder beredskap og krisehåndtering. Dette innebærer utstrakt kontakt mot andre fagavdelinger, departementer og underliggende virksomheter. Viktige saksområder inkluderer blant annet sikring av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, digital sikkerhet, støtte til Forsvaret, klimatilpasning, mv. Enheten koordinerer samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av alle ...

Søknadsfrist: 15. august 2021