Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rabas virggit johtalusdepartemeanntas

Áiggut go bargat Johtalusdepartemeanttas? Sáhtát registreret CV, čállid ohcamuša ja bidjat bargo- ja oahppoduođaštustaid mielddusin elektrovnnalaš hámis – buot min elektrovnnalaš bargoportála bokte.

Mii dárbbašit čeahpes jođiheddjiid ja mielbargiid, ja lohpidit miellagiddevaš bargguid ja liekkus bargobirrasa man dovdomearka lea fágaidrasttideaddji ja alla gelbbolašvuohta.

Olu das mii du birra lea árgabeaivvis lea fievrreduvvon Norgii min hápmaniid bokte, ja go vuoját biillain, mátkkoštat girdiin, vieččat páhka boastakantuvrras dahje logat ođđasiid mobiilatelefovnnas guoskkaha min vuohki čoavdit bargguideamet du – Johtalus čatná Norgga oktii!

Mii bargat politihkkahábmemiin, etáhtaid ja doaimmaid stivremiin ja hálddašemiin olmmoš- ja gálvofievrredan, riddohálddašan, hápmanpolitihkka, telekommunika- šuvdna ja boastabálvalus surggiin.

Jus mis leat rabas virggit, gávnnat don daid listtus vulobealde. Oza Jobbnorge bokte jus ii čuoččo mihkkege eará, gos sáhtát registreret iežat CV, čállit ohcamuša, bidjat bargo- ja oahppoduođaštusaid mielddusin ja sáddet visot elektrovnnalaččat. 

Arkivmedarbeider

Administrativ seksjon er en av tre seksjoner i Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen. Seksjonen samordner interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling, og har også ansvaret for departementets arkiv og kontortjenester. Arkivet/ dokumentasjonssenteret består av seks medarbeidere inkludert arkivleder og har en viktig funksjon i departementets daglige saksbehandling og saksflyt. ...

Ohcanáigemearri: 2. september 2019

Arkivmedarbeider (vikariat)

Administrativ seksjon er en av tre seksjoner i Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen. Seksjonen samordner interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling, og har også ansvaret for departementets arkiv og kontortjenester. Arkivet/ dokumentasjonssenteret består av seks medarbeidere inkludert arkivleder og har en viktig funksjon i departementets daglige saksbehandling og saksflyt. ...

Ohcanáigemearri: 2. september 2019

Førstekonsulent/rådgjevar (HR)

Administrativ seksjon er ein av tre seksjonar i Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelinga. Seksjonen samordnar interne planprosessar knytt til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling, og har og ansvar for arkiv og kontortenester. Administrativ seksjon har mellom anna ansvar for departementet sin personaladministrasjon, personal- og organisasjonsutvikling og HMS-arbeid. Til HR-teamet i seksjonen søkjer vi nå ein ny kollega som skal jobbe med sakshandsaming innan personalforvalting ...

Ohcanáigemearri: 30. august 2019

Avdelingsdirektør (seksjonsleder)

Luft- og postavdelingen er nylig omorganisert og er nå delt inn i tre seksjoner/enheter. Seksjon for styring og kjøp har ansvar for etats- og eierstyring av avdelingens underliggende etater og selskap. I tillegg har seksjonen ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester. Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker har et overordnet ansvar for lov- og forskriftsarbeid innenfor luftfarts- og postområdene. Samfunnssikkerhetsenheten, som også er plassert i avdelingen, har ansvar for ...

Ohcanáigemearri: 30. august 2019

Bajás