Dutkan- ja alit oahpu ministtar Oddmund Hoel

Dutkan- ja alit oahpu ministtar Oddmund Hoel (Guovddášbellodat)

Dutkan- ja alitoahpahusministaris lea ovddasvástádus čađahit ráđđehusa politihka dutkama ja alit oahpu hárrái, ja fágaskuvllaid, oahppodoarjagiid ja eará gelbbolašvuođapolitihkalaš áššiin.

Doaibmagođii: 23.01.2024
Riegádan: 1968

Čujuhus: Kirkegata 18, 0032 Oslo
E-poasta: postmottak@kd.dep.no
Telefovdna: 22 24 74 00