Ruhtadandepartemeanta

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Ruhtadanministtar

Ruhtadandepartemeantta ovddasvástádus lea plánet ja ollašuhttit ekonomiijapolitihka, gozihit ruhtamárkaniid ja bálddalastit stáhtabušeahttabarggu.

Departemeanttas áigeguovdil

""

Dorvvolaš ekonomiijastivrejupmi

12.05.2022: Norgga ekonomiija ovdána erenoamáš bures, ja eai goassige ovdal leat nu ollugat mannan bargui Norggas go dál. Seammás leat omikron, alla elfápmohattit ja soahti Eurohpás gáibidan liige ruhtajuolludemiid. Reviderejuvvon bušeahta oktavuođas lea ráđđehus duođas bargan gávdnan dihte ruđaid gokčat dieid liigegoluid.

Bilde som viser blokk og hånd med penn

OECD Norgga birra: Buoret ekonomalaš ovdáneapmi ja hástalusat ruhtadanpolitihkas

22.02.2022: OECD almmuhii odne iežas guovttejahkásaš raportta Norgga ekonomalaš dili birra, mii sisttisdoallá rávvagiid das mo ráđđehus berre dustet dehálaš hástalusaid boahttevaš jagiid.