Oktavuohtadiehtojuohkin

Galledanadreassa:
Akersgt. 40
0030 Oslo

Poastadreassa:

Postboks 8008 Dep.
0032 Oslo

Telefovdna:
Ruhtadandepartemeanttain sáhttá maid oažžut oktavuođa departemeanttaid oktasaš vuostáiváldinbálvalusas, gosa lea telefunnr. 22 24 90 90

E-poasta: postmottak@fin.dep.no