Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap)

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og både den marine og maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Tiltrådte: 19.04.2024
Født: 1974

Adresse: Kongens gate 8, 0032 Oslo
E-post: postmottak@nfd.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende hendelser.

Se hele kalenderen

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Finnmark, 2021 - 2025, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2021 - 24.03.2022
  Leder, Energi- og miljøkomiteen, 24.03.2022 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2021-2025

  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 28.10.2021 - 30.09.2025
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.2021 - 30.09.2024

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2021-2025

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 23.03.2022 - 30.09.2025