Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddsordninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) administrerer ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.
 • Tilskudd til rekrutteringsfremmende tiltak 2019

  Nærings- og fiskeridepartementet utlyser 2,5 mill. kroner til aktiviteter som kan bidra til at flere unge blir kjent med sjømatnæringens varierte kunnskapsbehov og mange karrieremuligheter. Tilskuddet dekkes over kap. 900 post 77 Tilskudd til sjømattiltak i statsbudsjettet.

 • Tilskudd til sjømattiltak 2019

  Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til sjømattiltak har som formål å stimulere til tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos befolkningen. Det er satt av 6,1 millioner kroner i 2019. Det kan søkes om midler til prosjekter fra utlysning, siste frist for søknad er 1. september 2019.

 • NFDs tilskudd til informasjon ressursforvaltning for 2019

  Tilskuddsordningen skal fremme økt kunnskap, forståelse og aksept for bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser, medregnet sjøpattedyr.

 • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2019

  Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter i 2018 er 8,8 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.

Til toppen