Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddsordninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) administrerer ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.
  • Tilskudd til sjømattiltak 2019

    Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til sjømattiltak har som formål å stimulere til tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos befolkningen. Det er satt av 6,1 millioner kroner i 2019. Det kan søkes om midler til prosjekter fra utlysning, siste frist for søknad er 1. september 2019.

  • NFDs tilskudd til informasjon ressursforvaltning for 2019

    Tilskuddsordningen skal fremme økt kunnskap, forståelse og aksept for bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser, medregnet sjøpattedyr.

  • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2019

    Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter i 2018 er 8,8 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.

Til toppen