Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddsordninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) administrerer ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.
  • Sjømattiltak for 2021

    Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å lyse ut midler til sjømattiltak som gjennomføres fra høsten 2021 frem til senest 1. desember 2022. Det er mulig å søke i perioden 20. mai – 20.- juni 2021. Bevilgningen på kap. 900 post 77 Sjømattiltak er i år på 3 millioner kroner. Formålet med ordningen er å bidra til økt sjømatkonsum blant barn og unge.

  • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2021

    Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter er i 2021 er på 20,3 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.