Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddsordninger

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) administrerer ulike tilskuddsordninger. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.
  • Sjømattiltak for 2020

    Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å ikke tildele midler til sjømattiltak for 2020 som følge av koronasituasjonen.

  • NFDs tilskudd til særskilte prosjekter for 2021

    Bevilgningen på kap. 900, post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter er i 2021 er på 20,3 mill. kroner. Deler av midlene er allerede øremerket til ulike prosjekter. De resterende midlene kan nyttes til å finansiere relevante tiltak på departementets område.