Kontakt Nærings- og fiskeridepartementet

Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Nærings- og fiskeridepartementet.

Besøksadresse:
Kongens gate 8

Postadresse:
Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Telefon  og faks
Sentralbord 2224 9090

E-post til ansatte:
fornavn.etternavn@nfd.dep.no

Regelen for  e-postadressene er slik:

Fornavn1-fornavn2.etternavn1-etternavn2@nfd.dep.no

Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
å = a

E-post:
E-post til Nærings- og fiskeridepartementet
Pressekontakter
Ansatte i NFD: Depkatalog

Nærings- og fiskeridepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven.

Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet.

Departementet er etter arkivlova forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.