Pressekontakter i Nærings- og fiskeridepartementet

Her finner du kontaktinformasjon og annen informasjon for pressen.

Alle pressehenvendelser til politisk ledelse går via presse- og kommunikasjonsseksjonen/kommunikasjonsenheten.

Pressevakt: 902 51 303 (ikke SMS)
Epost: media@nfd.dep.no 

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følge NFD på Twitter | Facebook  | Flickr 

Lengre saksbehandlingstid grunnet håndtering av koronavirus

Nærings- og fiskeridepartementets ansatte har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress.

Vår viktigste prioritet er å bidra sammen med våre underliggende etater og den øvrige forvaltningen til den felles dugnaden vi nå er inne i.

Som en konsekvens av dette kan svar på pressehenvendelser og behandling av saker ta noe lengre tid enn vanlig. Dette beklager vi, men håper på folks forståelse i den helt spesielle perioden vi nå er inne i.

Departementet vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for departementets arbeid både nå og fremover i tid.