Kommunikasjonssjef Merete Bergeland Jebsen

Kommunikasjonssjef Merete Bergeland Jebsen

E-post: merete-bergeland.jebsen@nfd.dep.no
Telefon: 932 56 552

Merete Bergeland Jebsen er seksjonsleder for kommunikasjonsseksjonen og kommunikasjonssjef for næringsministeren