Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Avdelingsdirektør / leder av personal- og organisasjonsteamet i Administrasjonsavdelingen – NFD 09/17

Administrasjonsavdelingen skal sørge for gode administrative tjenester og systemer som gir effektiv og forsvarlig drift av departementet. Utviklingsoppgavene skal legge til rette for effektiv og forsvarlig drift i tråd med nye krav til kostnadseffektivitet, teknologisk utvikling og andre endringer.   Vi søker en leder som i samspill med alle avdelinger og ledelsen i Nærings- og ...

Søknadsfrist: 26.03.2017

Førstekonsulent/rådgiver – traineestilling i 1 ½ år - Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Denne stillingen utlyses via traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Mer informasjon om programmet og hvem som kan søke finner du her: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/traineeprogrammet. For å bli vurdert til stillingen må du bekrefte at du er i traineeprogrammets målgruppe og har nedsatt funksjonsevne. Dette gjør du når du sender inn ...

Søknadsfrist: 29.03.2017

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.