Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Kommunikasjonssjef - NFD 21/17

Kommunikasjonssjef Som kommunikasjonssjef for fiskeriministeren har du ein av landets morosamaste kommunikasjonsjobbar. Du informerer og bidreg til debatt om nokre av dei mest sentrale politikkområda i Noreg: Næringsliv, sjømat og handel. Du vil ha særleg ansvar for å planlegge og legge til rette for mediekontakt for fiskeriministeren. Kommunikasjonsseksjonen i NFD har åtte medarbeidarar og er ein sprudlande stabsfunksjon som ligg under ...

Søknadsfrist: 1. oktober 2017