Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet
Førstekonsulent/seniorkonsulent til statsrådseksjonen

Stillinga omfattar forkontortenester og øvrige varierte sekretæroppgåver inkl. praktiske møte- og reiseførebuingar. Stillinga skal tilretteleggja arbeidet for politisk leiing og departementsråd, og inneber nært samarbeid og dialog med politisk leiing og alle avdelingane i departementet. Departementet har to statsrådar; næringsminster og fiskeriminister. Stillinga er i dag i hovudsak knytt til staben til fiskeriministeren. Oppgåver for heile statsrådseksjonen må påregnes. Vi søkjer ...

Søknadsfrist: 12. desember 2018

Til toppen