Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

To ledige stillinger som førstekonsulent (jurist) i Næringspolitisk avdeling, seksjon for reiseliv, IKT og tjenesteyting

I seksjon for reiseliv, IKT og tjenesteyting er det ledig to faste stillinger som jurist. Næringspolitisk avdeling har ansvar for utvikling av næringspolitikk rettet mot enkeltbransjer. Avdelingen har ansvar for forvaltning og regelverksutvikling på flere rettsområder; måleteknikkregelverket, brukthandelloven, serveringsloven, mineralloven, mesterbrevordningen og fiskesalgslagsloven, i tillegg til EØS-regelverk på matområdet. Seksjon for reiseliv, IKT og tjenesteyting følger utviklingen i ...

Søknadsfrist: 6. oktober 2021