Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Førstekonsulent/rådgiver - Handelspolitisk avdeling, Seksjon for internasjonalisering - NFD 08/18

Seksjonen arbeider med eksportfremme og internasjonalisering av næringslivet for å fremme handel og norske investeringer i utlandet. Seksjonen har det overordnede ansvaret for bilaterale økonomiske kommisjoner, for profilering av Norge i utlandet, inkludert deltakelse på verdensutstillinger, og for fremme av sjømateksporten, oppfølging i forhold til Norges Sjømatråd og markedsavgiften for sjømat. Andre oppgaver omfatter bistand til norsk næringsliv i utlandet, næringsrelaterte ...

Søknadsfrist: 7. mai 2018

Førstekonsultent/rådgiver/seniorrådgiver - fast stilling - Handelspolitisk avdeling, Seksjon for EØS og indre marked NFD 07/18

Handelspolitisk avdeling arbeider for å fremme handel, norske investeringer i utlandet og forutsigbare rammebetingelser for norske bedrifter i internasjonale markeder. Dette gjøres gjennom handelsavtaler, oppfølging av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU og gjennom profilering av norsk næringsliv internasjonalt. Seksjonen følger opp utviklingen av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU. Seksjonen koordinerer EU-EØS-saker og arbeider med ...

Søknadsfrist: 2. mai 2018