Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Førstekonsulent/seniorkonsulent til Statsrådseksjonen

Statsrådseksjonen har som hovudoppgåve å leggje til rette for at politisk leiing får utført sine oppgåver på best mogleg måte. Seksjonen skal bidra til å sikre effektiv saksflyt, som mellom anna inneber å sørgje for at ulike saker og dokumenter blir levert til og frå avdelingane, politisk leiing, dei andre departement, SMK og Stortinget til rett tid. Departementet har to statsrådar; næringsminister og fiskeri- og havminister. Stillinga er i dag i hovudsak knytt til staben til næringsministeren, ...

Søknadsfrist: 19. desember 2021

Førstekonsulent/rådgiver i Eierskapsavdelingen

I fag- og prosjektenheten er det ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver. Eierskapsavdelingen består av 35 ansatte, hovedsakelig med bakgrunn fra privat næringsliv, og har et godt faglig og sosialt miljø.Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap der målsettingen er høyest mulig avkastning over tid og en bærekraftig og ansvarlig utvikling av selskapene. Verdien av statens direkte eierskap, totalt 71 selskaper, er omtrent ...

Søknadsfrist: 15. desember 2021

Taleskriver (seniorrådgiver)

Er du samfunnsinteressert, kreativ og glad i å skrive? Da kan du være taleskriveren vi leter etter. Nærings- og fiskeridepartementet søker taleskriver (seniorrådgiver) med en god penn og erfaring med å formidle budskap på en enkel og forståelig måte. Du får jobbe tett på departementets fagavdelinger og den politiske ledelsen med aktuelle saker om næringspolitikk og fiskeri- og havpolitikk. Stillingen er toårig, med mulighet for forlengelse, og er plassert i departementets taleskrivergruppe. Du ...

Søknadsfrist: 9. desember 2021

Flere ledige stillinger i Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi (KSN) har flere ledige faste stillinger ledig som rådgiver/seniorrådgiver/fagdirektør/spesialrådgiver. Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken, selskapsretten og næringsøkonomiske analyser. Dette innebærer blant annet forvaltningsansvar for den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser, lov om offentlig støtte og de generelle selskapslovene. Avdelingen gjør ...

Søknadsfrist: 5. desember 2021

Flere ledige stillinger (økonomer) i Seksjon for næringsøkonomi

I seksjon for næringsøkonomi er det faste stillinger ledig som seniorrådgiver/fagdirektør/spesialrådgiver. Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi (KSN) ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken, selskapsretten og næringsøkonomiske analyser. Dette innebærer blant annet forvaltningsansvar for den norske konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser, lov om offentlig støtte og de generelle selskapslovene. Avdelingen gjør ...

Søknadsfrist: 5. desember 2021