Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Avdelingsdirektør - fast stilling - Næringspolitisk avd, Seksjon for næringsøknomi - NFD 14/18

Det er ledig stilling som avdelingsdirektør i Seksjon for næringsøkonomi i Næringspolitisk avdeling. Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk og gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi. Arbeidsområdene omfatter blant annet; økonomisk politikk, skatte- og avgiftspolitikk, finanssektoren og de private kapitalmarkedene, arbeidsmarkedet, pensjon og trygd, klima- ...

Søknadsfrist: 3. juli 2018

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver – fast stilling i Handelspolitisk avdeling, seksjon for sjømathandel og WTO - NFD 13/18

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver – fast stilling – Handelspolitisk avdeling, seksjon for sjømathandel og WTO Handelspolitisk avdeling arbeider for å fremme handel, norske investeringer i utlandet og forutsigbare rammebetingelser for norske bedrifter i internasjonale markeder. Dette gjøres gjennom handelsavtaler, bilateralt overfor andre lands myndigheter, ved oppfølging av det indre markedet på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU og gjennom profilering av ...

Søknadsfrist: 20. juni 2018