Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i Handelspolitisk avdeling, seksjon for eksportfinansiering

Det er ledig en fast stilling i Seksjon for eksportfinansiering i Handelspolitisk avdeling. Seksjon for eksportfinansiering har ansvaret for de norske eksportfinansieringsordningene. Ordningene forvaltes i dag av forvaltningsbedriften Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og statsaksjeselskapet Eksportkreditt Norge. GIEK og Eksportkreditt Norge skal slås sammen til en ny etat med virkning fra 1. juli 2021. Seksjonens ansvarsfelt innebærer blant annet arbeid med etatsstyring, ...

Søknadsfrist: 31. januar 2021