Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen

Eierskapsavdelingen søker nå en avdelingsdirektør som vil ha ansvar for oppfølging av enkelte av selskapene i avdelingens portefølje. Avdelingen forvalter statens direkte eierskap i 21 selskaper, inkludert i børsnoterte selskaper som Equinor, DNB og Telenor og i heleide selskaper som Statkraft, Posten Norge og Nysnø. Samlet verdi av eierandelene er omtrent 1300 mrd. kroner. Avdelingen har også ansvaret for eierskapet i Petoro som forvalter statens direkte eierandeler på norsk sokkel. Avdelingen ...

Søknadsfrist: Torsdag 15. juni 2023