Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Førstekonsulent/rådgiver - Handelspolitisk avdeling/Seksjon for internasjonalisering – NFD 18/17

Seksjonen arbeider med bilaterale nærings- og handelsspørsmål for å fremme handel og norske investeringer i utlandet. Seksjonen har det overordnede ansvaret for bilaterale økonomiske kommisjoner, for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer, for profilering av Norge i utlandet, inkludert deltakelse på verdensutstillinger, og for departementets arbeid med næringslivets samfunnsansvar og omdømme. Seksjonen tilrettelegger for næringslivsdelegasjoner ved ...

Søknadsfrist: 13. august 2017

Førstekonsulent – 1 års vikariat/jurist - Næringspolitisk avdeling/ Seksjon for selskapsrett og næringsregistre – NFD 16/17

Arbeidsoppgaver                                                                                                                          Seksjonen har ansvaret for selskapsretten og det øvrige sammenslutningsrettslige området. Seksjonen har ansvaret for forvaltningen av aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven, samvirkeloven, stiftelsesloven, foretaksregisterloven, foretaksnavneloven, enhetsregisterloven ...

Søknadsfrist: 27. juli 2017

Førstekonsulent – 1 års vikariat/økonom - Næringspolitisk avdeling, Seksjon for næringsøkonomi – NFD 17/17

Arbeidsoppgaver                                                                                                                          Seksjonen gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi. Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk og foretar økonomiske analyser. Arbeidsområdene omfatter blant annet konkurransekraft og omstilling, økonomisk politikk, skatte- og ...

Søknadsfrist: 27. juli 2017

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.