Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet
Førstekonsulent/rådgivar, Administrasjonsavdelinga, Fagteam Sikkerhet og beredskap (NFD 12/19)

Administrasjonsavdelinga skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet er eit effektivt, moderne, fagleg sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ta hand om samfunnsoppdraget sitt på ein god måte. Dette skal mellom anna skje gjennom følgjande: Administrative tenester med rett kvalitet, fagleg godt grunnlag for avgjerder, effektive interne prosessar og verktøy, kompetente, motiverte og ...

Søknadsfrist: 5. april 2019

Førstekonsulent/rådgivar - arkiv (eitt-årig vikariat) Administrasjonsavdelinga (NFD 11/19)

Det er ledig eit eitt-årig vikariat i fagteam for arkiv - og IKT. Fagteamet har ansvar for informasjonsforvaltning og generell bruk av IKT i departementet. Dette inneber ansvar for dagleg drift av arkivet, systemansvar for Acos Websak og SharePoint samt brukarstøtte. Departementet har høge ambisjonar på området og fagteamet har ei sentral rolle i dette arbeidet. Personen som får stillinga må kunne autoriserast og sikkerheitsklarerast ...

Søknadsfrist: 3. april 2019

Rådgiver/seniorrådgiver, Administrasjonsavdelingen - NFD 10/19

Rådgiver/seniorrådgiver – virksomhets- og etatsstyring   Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) arbeider kontinuerlig med å utvikle den interne styringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter - etatsstyringen. Til teamet som har systemansvar for ...

Søknadsfrist: 29. mars 2019

Avdelingsdirektør - fast stilling - Næringspolitisk avd, Seksjon for sjømat (NFD 09/19)

    Det er ledig stilling som avdelingsdirektør i Seksjon for sjømat i Næringspolitisk avdeling. Seksjonen arbeider med rammevilkår og virkemidler for verdiskaping i sjømatnæringen generelt og sjømatindustrien spesielt. Seksjonen har ansvaret for fiskesalgslagsloven, oppfølgingen av fiskesalgslagene og ...

Søknadsfrist: 28. mars 2019

Til toppen