Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Stillinger utlyst på Jobbnorge.no

Vikariat som seniorrådgiver i Næringspolitisk avdeling

I næringspolitisk avdeling, seksjon for forenkling og etatsstyring har vi ledig et vikariat med varighet på ett år, med mulighet for ...

Søknadsfrist: 03.05.2024

Rådgiver/seniorrådgiver for ansvarlig næringsliv

I Handelspolitisk avdeling, seksjon for handelsavtaler er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.Avdelingen har ansvar for ...

Søknadsfrist: 05.05.2024

Fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar i Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi

Havbruksnæringa er ei av Noregs viktigaste eksportnæringar, og betyr mykje for verdiskaping og aktivitet langs heile kysten. ...

Søknadsfrist: 06.05.2024