Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Ekspedisjonssjef i Handelspolitisk avdeling

Handelspolitisk avdeling har ansvar for å bidra til gode og forutsigbare rammevilkår for norske bedrifters satsinger i internasjonale markeder. 

Søknadsfrist: 15. august 2018 - Visindi

 

Departementsråd

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Søknadsfrist: 14. september 2018 - Amrop Delphi


Ekspedisjonssjef - Handelspolitisk avdeling

Handelspolitisk avdeling har ansvar for å bidra til gode og forutsigbare rammevilkår for norske bedrifters satsinger i internasjonale markeder.  Bilaterale handelsavtaler, enten sammen med de øvrige EFTA-land eller for Norge alene, aktiv deltakelse i EØS-samarbeidet for å sikre et velfungerende indre marked for varer og tjenester og handelspolitiske konsultasjoner og økonomiske samarbeidskommisjoner med andre land er viktige ...

Søknadsfrist: 15. august 2018

Rådgiver/seniorrådgiver – 2 stillinger i Konkurransepolitisk avdeling – NFD 15/18

Konkurransepolitisk avdeling søker etter en medarbeider til fast stilling i seksjon for konkurransepolitikk, og en medarbeider til 1-årig vikariat, med mulighet for forlengelse, i seksjon for offentlig støtte. Konkurransepolitisk avdeling ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken. Dette innebærer bl.a. Utforming av konkurranseloven, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlig støtte med ...

Søknadsfrist: 15. august 2018