Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Vikariat som førstekonsulent/rådgiver (jurist) i Handelspolitisk avdeling

Handelspolitisk avdeling arbeider for å fremme handel, norske investeringer i utlandet og forutsigbare rammebetingelser for norske bedrifter i internasjonale markeder. Dette gjøres gjennom handelsavtaler, oppfølging av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU, og gjennom profilering av norsk næringsliv internasjonalt. ...

Søknadsfrist: 29. juni 2021

Rådgiver i Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har ansvar for den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken, og arbeider opp mot både næringsministeren og fiskeri- og sjømatministeren. Våre oppgaver omfatter forvaltning av statlige selskaper og etater som Innovasjon Norge, Siva, Havforskningsinstituttet, Patentstyret og Norsk romsenter, og en rekke ulike næringsrettede ordninger. Forsknings- og innovasjonspolitikken skal legge til rette for størst mulig samlet verdiskaping. I Seksjon for ...

Søknadsfrist: 25. juni 2021

Førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver i Havbruksavdelingen

Havbruksnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer, og er av stor betydning for verdiskaping og aktivitet langs hele kysten. Vi søker nye medarbeidere som vil jobbe med videreutvikling og forvaltning av denne fremtidsrettede næringen. Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi skal utvikle en næringspolitikk som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser og å realisere havbruksnæringens verdiskapingspotensial. Hos oss får du brynt deg på avveininger mellom næringsutvikling og miljø og ...

Søknadsfrist: 24. juni 2021