Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Kommunikasjonssjef og kommunikasjonsmedarbeider i NFD

Vi i NFD mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å strekke oss langt for å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Kommunikasjonsseksjonen i Nærings- og ...

Søknadsfrist: 2. mai 2021