Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.Seniorrådgivar/fagdirektør – NFD 34/19

Skatteøkonom Vi søkjer ein samfunnsøkonom med god kompetanse om skatteøkonomi til Seksjon for næringsøkonomi. Seksjonen vil inngå i ei avdeling som med endra struktur vert Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi. Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk og gir faglege råd om kva vegval som gir størst verdiskaping i norsk økonomi. Arbeidsområda omfattar mellom anna; økonomisk politikk, skatte- og avgiftspolitikk, konkurranseøkonomiske vurderingar, finanssektoren ...

Søknadsfrist: 1. november 2019

Førstekonsulent/rådgivar i Forskings- og innovasjonsavdelinga - NFD 33/19

Førstekonsulent/rådgivar i Forskings- og innovasjonsavdelinga, Seksjon for budsjett, styring og kapitalverkemiddel Arbeidsoppgåver/ansvarsområde Avdelinga har ansvar for den næringsretta forskings- og innovasjonspolitikken, og arbeider opp mot både næringsministeren og fiskeriministeren. Våre oppgåver omfattar forvalting av statlege verksemder som Innovasjon Noreg, Siva, Havforskingsinstituttet, Patentstyret og Norsk romsenter, samt ei rekke ulike næringsretta ordningar. Forskings- og ...

Søknadsfrist: 1. november 2019

Seniorrådgivar - forvalter i Eigarskapsavdelinga - NFD 32/19

Eigarskapsavdelinga si hovudoppgåve er å medverke til profesjonell forvalting av staten sitt direkte eigarskap der målet er høgast mogeleg avkasting over tid og ei god og ansvarleg utvikling for selskapa. Avdelinga forvaltar staten sitt eigarskap i 21 selskap, blant anna dei børsnoterte selskapa DNB, Telenor og Norsk Hydro, samt selskap som staten eig 100 % som til dømes Statkraft og Flytoget, og einskilde unoterte selskap som staten eig saman med andre. Arbeidsoppgåver Forvaltar handterer ...

Søknadsfrist: 25. oktober 2019

Til toppen