Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Listen nedenfor viser ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet.Avdelingsdirektør i Havbruksavdelingen – NFD 30/20

Om Havbruksavdelingen Havbruksavdelingen har ansvar for alle saker knyttet til havbruksnæringen. I dette ligger og konsesjonsregelverk og kapasitetsbegrensninger i havbruk, samt fiskehelse, fiskevelferd og miljømessig bærekraft i havbruksnæringen. Avdelingen har ansvar for blant annet akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven når det gjelder havbruk. Om stillingen Som leder av Seksjon for havbrukspolitikk og -økonomi får du jobbe med videreutvikling og forvaltning av havbruksnæringen. ...

Søknadsfrist: 27. november 2020

Førstekonsulent i Maritim avdeling - NFD 31/20

Vi i NFD mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å strekke oss langt for å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Om Maritim avdeling og arbeidet Norge er en ...

Søknadsfrist: 4. november 2020

Kommunikasjonsrådgjevar - NFD 29/20

Som kommunikasjonsrådgjevar i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har du ein av landets gildaste og mest varierte kommunikasjonsjobbar. Ei viktig oppgåve er å informere, forklare og bidra til debatt om nokre av dei mest sentrale politikkområda i Noreg. Kommunikasjonsseksjonen i NFD har åtte medarbeidarar og er ein sprudlande stabsfunksjon som ligg under departementsråden. Kommunikasjonsseksjonen har eit ledig vikariat på 1 år. Tilsetjing snarast råd. Arbeidsoppgåver Vere pressekontakt ...

Søknadsfrist: 1. november 2020