Ledige stillinger i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Kommunikasjonsrådgjevar (seniorrådgjevar) Kommunikasjonsseksjonen – NFD 25/17

Som kommunikasjonsrådgjevar i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har du ein av landets morosamaste kommunikasjonsjobbar. Du informerer og bidreg til debatt om nokre av dei mest sentrale politikkområda i Noreg. Kommunikasjonsseksjonen i NFD har åtte medarbeidarar og er ein sprudlande stabsfunksjon som ligg under departementsråden.   Tiltreding så raskt som mogeleg etter avtale. ...

Søknadsfrist: 23. november 2017