Jobbe i NFD

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Jobb i NFD

Vi tilbyr

Ønsker du å bruke dine kunnskaper til å skape et best mulig grunnlag for de politiske beslutningene?

Jobbe i NFD

Rekrutteringsprosessen

Slik er de ulike fasene av rekrutteringsprosessen i Nærings- og fiskeridepartementet. Det er noe avvik for embetsstillinger som departementsråd, assisterende departementsråd, ekspedisjonssjef, avdelingsdirektør og underdirektør.

Jobbe i NFD

Utviklingsmuligheter

NFD ønsker å tilrettelegge for personlig utvikling. Den viktigste medarbeiderutviklingen foregår gjennom det daglige arbeidet.

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: Pressekontakter i Nærings- og fiskeridepartementet
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo