Kontakt NFD

Vi er alltid interessert i å snakke med personer med gode kvalifikasjoner. Dersom du ønsker mer informasjon om søknadsprosessen eller har andre spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med rekrutteringsansvarlig i Administrasjonsavdelingen. Henvendelser kan også sendes postmottak@nfd.dep.no.

Departementet deltar på flere av de største karrieredagene på universiteter og høyskoler i Norge, som bl.a. UiO, BI, UiB, NHH og UiT.

Nærings- og fiskeridepartementet tilsetter i faste, ledige stillinger og tidsavgrensede vikariater i organisasjonen. Vi tar dessverre ikke i mot åpne søknader.

KONTAKT


Nærings- og fiskeridepartementet

Kongens gate 8/Grubbegata 1
Postboks 8090 Dep,
0032 Oslo
Telefon 22 24 90 90
postmottak@nfd.dep.no