Ansvarsområder og oppgaver i Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og havpolitikk

Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for maritim politikk og sjøtransport.

Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk.

Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeri- og havministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og havpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.