Utenriksminister Espen Barth Eide

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap)

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter norske utenriksstasjoner – ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Tiltrådte: 16.10.2023
Født: 1964

Espen Barth Eide ble utenriksminister 16. oktober 2023. Fra 14. oktober 2021 var han klima- og miljøminister. Han er innvalgt på Stortinget som representant fra Oslo. Tidligere har han vært utenriksminister og forsvarsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Politiske verv

2023 -

Utenriksminister

2021 – 2023

Klima- og miljøminister

2017 -

Stortingsrepresentant

2012 – 2013

Utenriksminister

2011 – 2012

Forsvarsminister

2010 – 2011

Statssekretær i Utenriksdepartementet

2005 – 2010

Statssekretær i Forsvarsdepartementet